Ajudes per a la promoció de l’associacionisme i la participació entre la comunitat universitària.

14/02/2024 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Qui les pot sol·licitar: Les associacions inscrites al registre d'associacions de la Universitat Jaume I

Requisits: Presentació del programa o projecte d'activitat de les activitats a realitzar entre les quals:

 • Foment de l’associacionisme i la participació.
 • Formació i estudi sobre temes de joventut, universitaris, interculturals, així com la participació de l’associació en activitats de caràcter nacional i internacional, etc.
 • Activitats culturals.
 • Organització de  jornades, trobades, cursos, conferències, concursos, de caràcter acadèmic, etc.
 • Activitats de difusió de la mateixa associació

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria. 

Import màxim per associació: 1000 €

Termini de presentació de sol·licituds:  del 21 de desembre de 2023 al 5 de gener de 2024.

Procediment

Convocatòria en marxa

 

PER A FER LA SOL·LICITUD:

 1. Formulari de sol·licitud a emplenar 
 2. Certificat de l'associació.

 

 

 

ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES (al momento de la concessió)

 1. Document d’acceptació
 2. Declaració responsable de beneficiaris de subvencions i ajudes de l’UJI
 3. Vincle de tercers

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

 1. Memòria de les activitats realitzades i certificat del tresorer/a de l’entitat
 2. Factures originals i justificants de les despeses
Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable