Ajudes a la participació i funcionament associatiu

23/02/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Qui les pot sol·licitar: Les associacions inscrites al registre d'associacions de la Universitat Jaume I

Requisits: Presentació del programa o projecte d'activitat de les activitats a realitzar entre les quals:

  • Foment de l’associacionisme i la participació.
  • Formació i estudi sobre temes de joventut, universitaris, interculturals, així com la participació de l’associació en activitats de caràcter nacional i internacional, etc.
  • Activitats culturals.
  • Organització de  jornades, trobades, cursos, conferències, concursos, de caràcter acadèmic, etc.
  • Activitats de difusió de la mateixa associació

Criteris de selecció: els que fixa la convocatòria. 

Import màxim per associació: 1000 €

Termini: fins el 24 de febrer de 2021

Formulari de sol·licitud a emplenar

Procediment

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social