Entitats col·laboradores

31/01/2019 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Requisits: En funció de la convocatòria.

Convocatòria: En funció de la firma dels respectius convenis

Termini de presentació: En funció de la convocatòria

Quadre resum amb les ajudes finançades amb entitats amb patrocini o col·laboradores (provisional)

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social