UJI
  • UJI
  • Ajudes per a pràctiques curriculars obligatòries fora de la Universitat

Ajudes per a pràctiques curriculars obligatòries fora de la Universitat

Última modificació: 20/05/2019 | Font: VECS

Aquesta acció pretén donar suport a les pràctiques en els graus que han de desplaçar els seus alumnes a zones rurals o centres més llunyans, durant un període mínim de tres setmanes i serveix per compensar les despeses de desplaçament, manutenció i/o lloguer.

Requisits: Estar matriculat d’un mínim de 42 crèdits en un grau o màster de la UJI. Tindre l’obligació de fer pràctiques curriculars en un lloc diferent de la residència familiar o temporal i del centre d’estudis. L’estudiantat el domicili familiar dels quals coincidisca amb el lloc de realització de les pràctiques no tindrà dret a l’ajuda.

Accés al procediment

Termini: 31 de maig de 2019

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social