Ajudes de suport a projectes institucionals

10/02/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb aquesta iniciativa es promou la participació de l’estudiantat ( en grups de com a mínim 5 persones) i de les associacions universitàries en concursos, competicions, fires, reunions científiques, debats, etc., de caràcter nacional o internacional i amb contingut acadèmic en les quals representen la Universitat Jaume I es contribueix a projectar la imatge institucional de la Universitat.

Qui les pot sol·licitar: Les associacions inscrites al registre d'associacions de la Universitat Jaume I i grups d'un mínim de 5 alumnes.

Requisits:

 • Presentació del programa o projecte d'activitat
 • Escrit amb l'aval del professorat
 • L'activitat no ha d'entrar en contradicció amb els principis i finalitats de la Universitat Jaume I

Criteris de selecció:

Nombre de persones que participen del projecte

 • Fins a 6 estudiants                                                                 (fins a 1 punt)
 • Més de 6 estudiants                                                              (fins a 2 punts)

 Finançament del projecte

 

 • Si l’ajuda subvenciona el 100 %                                           (fins a 1 punt)
 • Si l’ajuda subvenciona entre el 100  i el 51 %                    (fins a 2 punts)
 • Si l’ajuda subvenciona el 50% o menys                               (fins a 3 punts)

 Característiques de l’activitat

 

 • Si es tracta d’una activitat de caràcter local                         (fins a 1 punt)
 • Si es tracta, activitats estatals                        .                        (fins a 2 punts)
 • Si es tracta d’un congrés científic                                           (fins a 3 punts)
 • Si es tracta d’una activitat innovadora                                  (fins a 4 punts)

 

Impacte social de l’activitat                                                               (3 punts)

 

 • Projecció de la Universitat Jaume I                                     (fins a 3 punts)
 • Si és d’àmbit nacional                                                           (2 punts)
 • Si és d’àmbit internacional                                                  (3 punts) 

Import màxim 2000 €

Termini de presentació: 24/02/2021

Procediment

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social