Ajudes per promoure la participació en concursos, fires i competicions d’interès institucional.

14/02/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Amb aquesta iniciativa es promou la participació de l’estudiantat (en grups de com a mínim 5 persones) i de les associacions universitàries en concursos, competicions, fires, reunions científiques, debats, etc., de caràcter nacional o internacional i amb contingut acadèmic en les quals representen la Universitat Jaume I i es contribueix a projectar la imatge institucional de la Universitat.

Qui les pot sol·licitar:

 • Les associacions inscrites al Registre d'Associacions de la Universitat Jaume I
 • Grups d'un mínim de 5 alumnes/as d'estudis oficials de la Universitat Jaume I

Requisits:

 • L'activitat no ha d'entrar en contradicció amb els principis i finalitats de la Universitat Jaume I
 • Les activitats i els projectes presentats s’han de realitzar abans del 31 de juliol de 2024.

Criteris de selecció:

Per poder optar a l'ajut s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 6 punts.

Nombre de persones que participen del projecte

 • Fins a 6 estudiants                                                                 (1 punt)
 • Més de 6 estudiants                                                              (2 punts)

 Finançament del projecte

 • Si l’ajuda subvenciona el 100 %                                           (1 punt)
 • Si l’ajuda subvenciona entre el 99  i el 51 %                      (2 punts)
 • Si l’ajuda subvenciona el 50% o menys                              (3 punts)

 Característiques de l’activitat

 • Si es tracta d’una activitat de caràcter local                       (1 punt)
 • Si es tracta d’activitats estatals                                             (2 punts)
 • Si es tracta d’un congrés científic                                         (3 punts)
 • Si es tracta d’una activitat innovadora                                (4 punts)
 • Si la proposta està alineada amb els objectius ODS         (1 punt)
 • Impacte social de l’activitat                                                    (3 punts)

Projecció de la Universitat Jaume I

 • Si és d’àmbit nacional                                                           (2 punts)
 • Si és d’àmbit internacional                                                  (3 punts) 

 

Import màxim: 2000 €

Termini de presentació: del 9 al 22 de febrer de 2024.

Formulari de sol·licitud

Procediment

Publicació de la convocatòria oberta

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable