UJI
  • UJI
  • Ajudes per a organització de congressos especials

Ajudes per a organització de congressos especials

Última modificació: 30/01/2019 | Font: VECS

Les ajudes a congressos pretenen donar suport a les associacions d’estudiantat i grups d’alumnes de la Universitat Jaume I a fi que organitzen congressos, de caràcter nacional o internacional d’interès acadèmic i/o científic relacionats amb una o diverses àrees de coneixement dels graus impartits a les diferents facultats o escola de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social