Ajudes per a l'organització d'activitats socioculturals

13/05/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les ajudes per a l'organització d'activitats socioculturals pretenen donar suport a les associacions d’estudiantat i grups d’alumnes de la Universitat Jaume I a fi que organitzen activitats de caràcter nacional o internacional d’interès acadèmic i/o científic relacionats amb una o diverses àrees de coneixement dels graus impartits a les diferents facultats o escola de la Universitat Jaume I.

Beneficiaris/es:

 Podran ser beneficiaris i beneficiàries d’aquestes ajudes:

a) Les associacions inscrites al Registre d’associacions de la Universitat Jaume I.

b) Grups d’alumnes d’estudis oficials de la Universitat Jaume I formats per un mínim de 5 persones. Aquesta activitat haurà d’anar avalada pel professorat del grau si escau.

La proposta de l’activitat així com la temàtica no han d’entrar en contradicció amb els principis i finalitats de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar dels seus Estatuts.

Requisits:

Podran ser beneficiaris d'aquestes ajudes: 

a) Les associacions inscrites en el Registre d'associacions de la Universitat Jaume I.
b) Grups d'alumnes d'estudis oficials de la Universitat Jaume I formats per un mínim de 5 persones.

 

Formulari de sol·licitud

Import de l'ajuda: Fins a un màxim de 2000 €.

Data de presentació de sol·licituds: 10/05/2024 - 23/05/2024

Publicació de la convocatòria oberta

 

Plantilla para la memoria justificativa

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable