Ajudes per a organització de congressos especials

05/03/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les ajudes a congressos pretenen donar suport a les associacions d’estudiantat i grups d’alumnes de la Universitat Jaume I a fi que organitzen congressos, de caràcter nacional o internacional d’interès acadèmic i/o científic relacionats amb una o diverses àrees de coneixement dels graus impartits a les diferents facultats o escola de la Universitat Jaume I.

Beneficiaris:

 Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes:

a) Les associacions inscrites al Registre d’associacions de la Universitat Jaume I.

b) Grups d’alumnes d’estudis oficials de la Universitat Jaume I formats per un mínim de 5 persones. Aquesta activitat haurà d’anar avalada pel professorat del grau si escau.

La proposta de l’activitat així com la temàtica no han d’entrar en contradicció amb els principis i finalitats de la Universitat Jaume I continguts en el títol preliminar dels seus Estatuts.

Requisits:

7.1. Per a la concessió d’aquestes ajudes es tindran en compte els següents criteris de valoració:

 

Impulsors del Congrés:                                 (fins a 3 punts)

Impulsat per associacions d’estudiantat                       (3 punts)

Impulsat per estudiantat no menys de 10 persones   (2 punts)

Impulsat per estudiantat 10 o menys persones           (1 punt )                                            

 

Projecció de la Universitat Jaume I                         (fins a 3 punts)

 

Si és d’àmbit local                                                               (1 punt)

Si és d’àmbit nacional                                                        (2 punts)

Si és d’àmbit internacional                                                (3 punts)

                       

 

Finançament del projecte                                          (fins a 3 punts)           

 

Si l’ajuda subvenciona el 100 %                                       (1 punt)

Si l’ajuda subvenciona entre el 100 i el 51 %                 (2 punts)

Si l’ajuda subvenciona el 50% o menys                          (3 punts)

 

Característiques de l’activitat                                   (fins a 3 punts)

 

Comité científic nacional i paritari                               (2 punts)

Llistat de ponents nacional i paritari                           (3 punts)

Comitè científic internacional i paritari                       (3 punts)

Llistat de ponents internacional i paritari                   (3 punts)

 

Aval de professorat                                                    (fins a 2 punts)

 

Si l’activitat està avalada per un professor                (1 punt)

Si l’activitat està avalada per més d’un professor     (2 punts)

Sol·licitud: Plantilla de projecte

Import de l'ajuda:

Fins a un màxim de 2000 €.

Data de presentació de sol·licituds: Fins el 16 de març de 2021

Enllaç al tràmit i a la convocatòria en el següent enllaç

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social