UJI

Recursos per a la investigació

Última modificació: 11/01/2018 | Font: SCP

Recurs gràfic

  • Infraestructura científica avançada amb l’objecte de donar suport als grups investigadors i altres institucions públiques o empreses privades de l'entorn socioeconòmic de l'UJI.

  • Convocatòries d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador que contempla tres programes i inclou el nou sexenni de transferència de coneixement i innovació.

  • La finalitat del servei és proporcionar les condicions òptimes de treball experimental i docent, vetllant en tot moment pel benestar animal.

  • Encarregada de la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics.

  • Integra tots els fons bibliogràfics i documentals universtiaris i dona suport a les usuàries i als usuaris en l'aprenentatge, la docència i la investigació.

  • Selecció de recursos d’informació en accés obert com material docent; articles de revistes; material audiovisual; o repositoris.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions