UJI

Recursos per a la investigació

Última modificació: 11/01/2018 | Font: SCP

Recurs gràfic

 • Avaluació de l'activitat investigadora del PDI

  Convocatòries d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador que contempla tres programes i inclou el nou sexenni de transferència de coneixement i innovació.

 • Servei Central d’Instrumentació Científica

  Infraestructura científica avançada amb l’objecte de donar suport als grups investigadors i altres institucions públiques o empreses privades de l'entorn socioeconòmic de l'UJI.

 • Servei d'Experimentació Animal

  La finalitat del servei és proporcionar les condicions òptimes de treball experimental i docent, vetllant en tot moment pel benestar animal.

 • Comissió deontològica

  Encarregada de la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics.

 • Biblioteca

  Integra tots els fons bibliogràfics i documentals universtiaris i dona suport a les usuàries i als usuaris en l'aprenentatge, la docència i la investigació.

 • Ciència en obert

  Selecció de recursos d’informació en accés obert com material docent; articles de revistes; material audiovisual; o repositoris.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions