UJI

Estructura investigadora

Última modificació: 11/01/2018 | Font: SCP

Imatge recurs

  • El seu objectiu de contribuir a la innovació tecnològica, humanística i social del seu entorn i potenciar la vinculació entre l'àmbit acadèmic i el sistema productiu.

  • L'UJI compta amb 14 institus universitaris dedicats a la investigació científica i tècnica, la creació artística, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

  • Vint-i-vuit departaments s'encarreguen de coordinar la docència universitària i donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions