UJI

Quatre graus i un màster de l’àmbit de l’enginyeria de la Universitat Jaume I obtenen el segell internacional EUR-ACE®

Última modificació: 27/02/2017 | Font: OPAQ

Els graus en Enginyeria en Tecnologies Industrials, en Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química i en Enginyeria Elèctrica van obtindre el passat 24 de gener de 2017 el segell EUR-ACE® dins del programa Acredita Plus de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), agència autoritzada per l’European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE).

El certificat EUR-ACE® es concedeix a les universitats en relació amb un títol d’enginyeria de grau o màster avaluat conforme a estàndards de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l’espai europeu d’educació superior. Aquest va ser un llarg procés que va incloure la visita a finals del mes de gener i principis de febrer del 2016 d’un comitè d’experts designats per l’ANECA. Com a primer resultat d’aquesta avaluació, al juny del 2016, la Universitat va rebre informe favorable sobre la renovació de l’acreditació dels títols amb una valoració final de favorable i al juliol del mateix any, es va rebre la resolució del Consell d’Universitats. Finalment, aquests quatre graus de l’àmbit de l’enginyeria que s’imparteixen a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de l’UJI, han rebut l’informe favorable d’obtenció del segell internacional EUR-ACE®.

Aquests graus se sumen al màster universitari en Disseny i Fabricació per la Universitat Jaume I que va ser el primer títol de la Universitat Jaume I a obtindre, el curs passat, el dit reconeixement internacional.

Més informació en:

Grau en Enginyeria en Teconologies Industrials

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria Elèctrica

Máster Universitari en Disseny i Fabricació