UJI

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2018

Última modificació: 28/09/2018 | Font: OCIT

Pla 2017Pla 2016Pla 2015

  1. Programa de foment de projectes d'investigació
  2. Programa de mobilitat del personal investigador
  3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
  4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació
  5. Programa de suport als grups d’investigació
  6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 11/04/2018)

Correcció d'errades de la proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 12/04/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i desistides de la convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic 2018 (Data de publicació TAO 21/05/2018)

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S’inicia el 31 de gener de 2018 i finalitza el 31 de gener de 2019
 


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)
Barem i criteris de selecció (data de publicació: 26/04/2018)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 23/05/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (data de publicació TAO 26/06/2018)
Resolució del 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 26/06/2018)
Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual s’adjudiquen vint-i-nou beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació (data de publicació TAO 04/07/2018)

Termini:  S'inicia el 3 d'abril de 2018 i finalitza el 27 d'abril de 2018


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

Notes mitjanes per a la correcció de la qualificació mitjana de l’expedient en aplicació del punt 8.2 de la Convocatòria

Barem

Termini: S'inicia el 17/09/2018 i finalitza el 28/09/2018 ***Ampliació del termini fins al dia 2/10/2018 a les 14 h.***

Accés al procediment de sol·licitud

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2018 del Vicerectorat d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I, per la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds

 

Composició de la comissió de selecció (Comissió de seguiment del Registre de Grups d'Investigació)
Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 16/03/2018)
Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (PDF) (Data de publicació TAO 24/04/2018)
Publicació de la puntuació provisional atorgada per l’ANEP als candidats admesos (Data de publicació TAO 12/07/2018)

 

Termini: S’inicia el 5 de febrer de 2018 i finalitza el 2 de març de 2018

 

Termini: S’inicia l'1 d'octubre de 2018 i finalitza el 26 d'octubre de 2018

 

  • Acció 3.5: Cofinançament de contractes del Programa "Juan de la Cierva" i projectes d'I+D+i per a joves investigadors sense vinculació o amb vinculació temporal.

4. Programa StartUJI de Valorització de Resultats d'Investigació

Convocatòria

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2018)

Termini: S'inicia l'1 de juny de 2018 i finalitza el 28 de juny de 2018

 


5. Programa de suport als grups d'investigació

Documentació Criteri A: Escala de valoració dels resultats d'investigació

Imprès de sol·licitud de verificació de mèrits (Presentar en Registre General adreçat a OCIT fins al 2 de març de 2018)

RESOLUCIÓ de 4 d'abril de 2018, del rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual s’adjudiquen quaranta-cinc assignacions econòmiques als grups d’investigació d’alt rendiment (Data publicació TAO: 5-4-2018)

 

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 28/03/2018)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses d'ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació web: 16/04/2018)

Resolució de concessió dels ajuts de continuïtat per a grups d'investigació (pdf) (Data de publicació TAO: 09/05/2018)

Termini: S'inicia l'1 de març de 2018 i finalitza el 16 de març de 2018

 


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (Data publicació TAO: 26-04-2018)

Resolució de concessió d'ajudes (Data de publicació TAO: 02-05-2018

Termini: S'inicia el 12 de març de 2018 i finalitza el 23 de març de 2018

Imprès de sol·licitud: Imprès 1