Convocatòries d'ajudes a la investigació Flaix I+D

05/07/2021 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Flaix I+D recopila informació sobre convocatòries d'ajudes a la investigació. A més de la consulta en web, és possible subscriure's al butlletí per a rebre les novetats per correu electrònic. Es pot sol·licitar l'alta escrivint a hcerda@uji.es amb l'assumpte "Alta Flaix".


Declaració legal de cofinançament: Fons FEDER | Fons Social Europeu


CONVOCATÒRIA D'AJUDES PREDOCTORALS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR UJI 2021

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Termini de presentació:

 • El termini per a presentar la sol·licitud començarà el 8 de juny i finalitzarà el 7 de juliol de 2021.

CONVOCATÒRIA UJI-I3 DE PROCEDIMENT SELECTIU PER A INCORPORACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR, ACCIÓ 3.3 DEL PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE L’UJI PER A L’ANY 2021

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Termini de presentació:

 • El termini per a presentar la sol·licitud comença el 24 d'abril i finalitza el 17 de setembre de 2021.

CONVOCATÒRIA 2021 D'AJUDES A PROJECTES D'I+D+I PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES DE CONCEPTE. AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Extracte / Bases reguladores 

Termini de presentació:

 • El termini per a presentar la sol·licitud comença el 29 d'abril i finalitza l'11 de maig de 2021, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l'OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

CONVOCATÒRIA 2021 D'AJUDES A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN LÍNIES ESTRATÈGIQUES EN COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA. AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Correcció d'errors de la Convocatòria / Extracte / Bases reguladores / Modificació de les bases

Termini de presentació:

 • El termini per a presentar la sol·licitud comença el 27 d'abril i finalitza el 18 de maig de 2021.  IMPORTANT: Aquest és el termini oficial de la convocatòria, però les persones interessades en tramitar una sol·licitud des de l'UJI hauran d'escriure un correu electrònica a hcerda@uji.es per tal de concertar una cita durant els dies previs per a poder tramitar la proposta en les dependències de l'OCIT.

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS «PERSONAL INVESTIGADOR JOVE», ACCIÓ 6.3 DEL PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L’ANY 2021

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Termini de presentació:

 • El termini per a presentar la sol·licitud comença el 19 d'abril i finalitza el 30 d'abril de 2021.


AJUDES DESTINADES A ACTUACIONS RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA, LA PROMOCIÓ DE L’AUTOGOVERN I LA RESPONSABILITAT SOCIAL PER A L’ANY 2021

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Extracte / Convocatòria

Termini de presentació:

 • El termini finalitza el 29 de març de 2021.


CONVOCATÒRIA 2021 D’AJUDES PREDOCTORALS "PROGRAMA SALVADOR DE MADARIAGA"

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Extracte / Convocatòria

Termini de presentació:

 • El termini finalitza l’1 de març de 2021.


CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL PROGRAMA UJI.>LAB IMPULS DE VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS D'INVESTIGACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Termini de presentació:

 • El termini per a la presentació de la sol·licitud de participació, juntament amb la memòria, s’iniciarà l’1 de juny de 2021 i conclourà el 30 de juny de 2021.


CONVOCATÒRIA 2021 DANIEL CARASSO FELLOWSHIP EN ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE. FUNDACIÓ DANIEL I NINA CARASSO

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Termini de presentació:

 • El termini per a la presentació de nominacions conclou el 5 de març de 2021 a les 14:00 h, hora peninsular espanyola.


PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2021

ACCIÓ 1.1: CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Preguntes freqüents / Accés al procediment de sol·licitud i formularis

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini finalitzarà el 4 de març de 2021.

Persones de contacte:


PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2021

ACCIÓ 1.2: CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA PREPARACIÓ DE PROPOSTES DE PROJECTES I XARXES DEL PROGRAMA HORITZÓ EUROPA DE LA UNIÓ EUROPEA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Accés al procediment de sol·licitud i formularis

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini finalitzarà el 31 de gener de 2022.

Persones de contacte:


PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2021

ACCIÓ 1.3: CONVOCATÒRIA D'AJUDES «ESTRATÈGIA EUROPA UJI» PER A IMPULSAR EL POSICIONAMENT ESTRATÈGIC D'ESTRUCTURES D'INVESTIGACIÓ DE L'UJI EN EL PROGRAMA HORITZÓ EUROPA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Accés al procediment de sol·licitud i formularis

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini finalitzarà el 4 de març de 2021.

Persones de contacte:


PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2021

ACCIÓ 3.2: CONVOCATÒRIA D'AJUDES POSTDOCTORALS PER A LA INCORPORACIÓ A GRUPS D’INVESTIGACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Accés al procediment de sol·licitud i formularis

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini finalitzarà el 18 de març de 2021.

Persones de contacte:


PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2021

ACCIÓ 6.1: CONVOCATÒRIA D’AJUDES A LA PUBLICACIÓ DE REVISTES CIENTÍFIQUES EN ELS ÀMBITS DE LES ARTS, LES HUMANITATS I LES CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES A LA UNIVERSITAT JAUME I

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Accés al procediment de sol·licitud i formularis

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini s’obre el 8 de febrer de 2021 i finalitza el 22 de febrer de 2021

Persones de contacte:


PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2021

ACCIÓ 6.2: CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Accés al procediment de sol·licitud (sol·licitud genèrica)

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini s’obre el 30 de gener de 2021 i finalitza el 4 de març de 2021

Persones de contacte:


AJUDES EN MATÈRIA D’ENFORTIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA VALENCIÀ D’INNOVACIÓ PER A LA MILLORA DEL MODEL PRODUCTIU PER ALS EXERCICIS 2021-2023 DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ.

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds:

 • El termini s’iniciarà el 22 de gener de 2021 i finalitzarà el 18 de febrer de 2021.

 • MOLT IMPORTANT: Donades les exigències de la convocatòria, les sol·licituds no les podrà presentar directament les persones investigadores principals sinó que es tramitaran institucionalment; per a la qual cosa, caldrà que el/la IP demane una cita per a tramitar la sol·licitud en l’OCIT els dies 16 o 17 de febrer. Per a demanar cita, caldrà escriure un correu electrònic a l’adreça hcerda@uji.es

SUBVENCIONS PER A 2021 DESTINADES A LA PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA SOSTENIBLE A LA COMUNITAT VALENCIANA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds:

 • MOLT IMPORTANT: Donat que la convocatòria limita a 2 les sol·licituds que pot presentar la Universitat i que s’haurà d’habilitar un procediment de selecció, les persones interessades a presentar una sol·licitud en aquesta convocatòria ho hauran de comunicar a l'OCIT abans del 31 de gener de 2021 escrivint un correu electrònic a hcerda@uji.es

CONVOCATÒRIA 2021 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE LA ACCIÓ ESTRATÈGICA EN SALUT 2017-2020. INSTITUT DE SALUT CARLOS III

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds en les dues modalitats que gestiona l'OCIT: 

 • Modalitat Projectes d’Investigació en Salut: el termini s’iniciarà el 2 de febrer de 2021 i finalitzarà el 17 de febrer de 2021.

 • Modalitat Projectes de Desenvolupament Tecnològic en Salut: el termini s’iniciarà el 9 de febrer de 2021 i finalitzarà el 24 de febrer de 2021.


CONVOCATÒRIA 2021 BEQUES LEONARDO A INVESTIGADORS/ES I CREADORS/ES CULTURALS. FUNDACIÓN BBVA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Instruccions / Preguntes freqüents

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini per a la presentació de propostes conclou el 25 de febrer de 2021 a les 19:00 h, hora peninsular espanyola.

CONVOCATÒRIA “CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA SEVERO OCHOA” I “UNITATS MARIA DE MAEZTU” 2020

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà el 20 de gener de 2021 i finalitzarà el 8 de febrer de 2021, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties

CONVOCATÒRIA 2020 D’AJUDES RAMÓN Y CAJAL

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini, tant per a les entitats com per a les persones candidates, s’iniciarà el 10 de desembre de 2020 i finalitzarà el 21 de gener de 2021, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

SUBVENCIONS PER A 2021 DEL PROGRAMA PER AL SUPORT A PERSONES INVESTIGADORES AMB TALENT-PLA GENT

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà el 7 de gener de 2021 i finalitzarà el 26 de gener de 2021, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties

AJUDES DE LA FECYT PER AL FOMENT DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I DE LA INNOVACIÓ 2020

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà l’11 de desembre de 2020 i finalitzarà el 22 de gener de 2021, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

CONVOCATÒRIA 2020 D’AJUDES PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT DE L’AGÈNCIA ESTATAL D’INVESTIGACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini de presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà el 21 de gener de 2021 i finalitzarà el 4 de febrer de 2021, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

CONVOCATÒRIA 2020 D’AJUDES JUAN DE LA CIERVA - FORMACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini de presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà el 17 de desembre de 2020 i finalitzarà el 21 de gener de 2021, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

CONVOCATÒRIA 2020 D’AJUDES JUAN DE LA CIERVA - INCORPORACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini de presentació de les sol·licituds de participació s’iniciarà el 15 de desembre de 2020 i finalitzarà el 19 de gener de 2021, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

SUBVENCIONS PER A 2021 DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà el 3 de desembre i finalitzarà el 18 de desembre de 2020, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

Aclariment orientació projectes (04/12/2020)

Aclariment requisit vinculació (11/12/2020)


AJUDES PER A 2020 PER A “PROJECTES D’I+D+I” EN EL MARC DEL PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I ENFORTIMENT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DEL SISTEMA D’I+D+I I DEL PROGRAMA ESTATAL D’I+D+I ORIENTADA ALS REPTES DE LA SOCIETAT

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà el 26 de novembre de 2020 i finalitzarà el 14 de desembre de 2020, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

Instrucció del vicerector d’Investigació i Transferència per la qual s’estableixen els criteris a aplicar en la Universitat Jaume I per a la participació en la convocatòria de tramitació anticipada per a l’any 2020 del procediment de concessió d’ajudes a “projectes d’I+D+i”, en el marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’I+D+i i del Programa Estatal d’I+D+i Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020

Proposta de redacció per al Pla de Gestió de Dades de la Memòria


AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI (FPU). CONVOCATÒRIA 2020

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà el 16 de novembre de 2020 i finalitzarà el 11 de desembre de 2020 (fins a les 14h) ambdós inclosos.

PROCEDIMENT PER A L’EXPEDICIÓ DE LES CERTIFICACIONS I3. MINISTERI D’UNIVERSITATS 2020

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Resolució

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • 31 de desembre de 2020

Resolució de 28 de desembre de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es modifica la de 4 de novembre de 2020, per la que es fixa el procediment per a l'expedició de les certificacions I3 a efectes de l'establert en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018


CONVOCATÒRIA PER A L’EXERCICI 2020 DE SUBVENCIONS PER A INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT D’I+D+I SUSCEPTIBLES DE SER FINANÇATS PEL PROGRAMA OPERATIU FEDER, A EXECUTAR DURANT EL PERÍODE 2021-2022

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Modificació Bases / Convocatòria / Declaració / Equipament i infraestructures sol·licitades

Termini de presentació de sol·licituds a l'OCIT: 

 • 29 d'octubre de 2020, sent aquesta la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ SOBRE DESIGUALTAT SOCIAL 2020. FUNDACIÓ BANCÀRIA ‘LA CAIXA’

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Normes de participació (convocatòria) / Imprès projecte / Imprés equip d'investigació

Termini de presentació de sol·licituds a l'OCIT: 

 • 6 d'octubre de 2020

CONVOCATÒRIA 2020 DE CONCESSIÓ D'AJUDES A PROJECTES D’INVESTIGACIÓ SOBRE ADDICCIONS. MINISTERI DE SANITAT

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds a l'OCIT: 

 • 23 de setembre de 2020

CONVOCATÒRIA 2020 D’AJUDES FUNDACIÓN BBVA A EQUIPS D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA SARS-COV-2.

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Formulari de sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • 30 de juny de 2020 a les 19:00 h, hora peninsular espanyola.

AJUDES 2020 ACCIONS DE DINAMITZACIÓ ‘EUROPA INVESTIGACIÓ’ EN EL MARC DEL PROGRAMA ESTATAL D’I+D+i ORIENTADA ALS REPTES DE LA SOCIETAT

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà el 3 de juny de 2020 i finalitzarà el 15 de juny de 2020, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

AJUDES 2020 PER A PLATAFORMES TECNOLÒGIQUES I D’INNOVACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA ESTATAL D’I+D+i ORIENTADA ALS REPTES DE LA SOCIETAT

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini s’iniciarà el 2 de juny de 2020 i finalitzarà l'11 de juny de 2020, sent aquesta última la data límit per a presentar les sol·licituds a l’OCIT per a la seua tramitació posterior amb garanties.

CONVOCATÒRIA DE RECERCA SOCIAL 2020. FUNDACIÓ ‘LA CAIXA’

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Normes de participació (convocatòria)

Terminis de presentació de sol·licituds: 

 • Primera fase: fins al 20 de maig de 2020
 • Segona fase: juliol-setembre de 2020
 • L’OCIT fixarà una data anterior per a poder gestionar la conformitat del representant legal

SUBVENCIONS PER A 2020 DESTINADES AL SUPORT DE GRUPS D’INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA PÚBLICA DELS CENTRES D’INVESTIGACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Extracte / Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • El termini per a la presentació de propostes comença 5 de maig i es mantindrà obert durant 20 dies hàbils. No obstant això, degut a la suspenció dels terminis administratius durant l’estat d’alarma, aquests 20 dies començaran a comptar des del moment en que caduque l’estat d’alarma.

PROGRAMA D’AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER AL PERSONAL INVESTIGADOR DEL PROGRAMA BEATRIZ GALINDO. UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

Més informació en aquest enllaç al Tauler d'Anuncis Oficials (TAO)

Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • No aplica

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES FONDO SUPERA COVID-19. CRUE-CSIC-BANC SANTANDER

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Preguntes freqüents / Formulari de sol·licitud / Guia per a emplenar el formulari

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • Del 22 d'abril de 2020 fins a l'extinció de fons o com a màxim fins al 18 de desembre de 2020

CONVOCATÒRIA SOBRE CAPACITATS DEL SISTEMA VALENCIÀ DE LA INNOVACIÓ EN LA LLUITA CONTRA EL COVID-19. AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • 3 d'abril de 2020

CONVOCATÒRIA EXPRESS CAIXAIMPULSE D’AJUDES A PROJECTES SOBRE LA MALATIA COVID-19. FUNDACIÓ ‘LA CAIXA’

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria

Terminis de presentació de sol·licituds: 

 • Termini oficial: 15 d'abril de 2020
 • L’OCIT fixarà una data anterior per a poder gestionar la conformitat del representant legal

CONVOCATÒRIA URGENT D’EXPRESSIONS D’INTERÉS PER A PROJECTES D’INVESTIGACIÓ SOBRE SARS-COV-2 I LA MALALTIA COVID19. INSTITUT DE SALUT CARLOS III

Més informació en aquest enllaç al FLAIX | .

Convocatòria / | Plantilla d’expressió d’interès

Termini de presentació de sol·licituds: 

 • Fins a l'extinció del fons destinat a COVID19

AJUDES EN MATÈRIA D'ENFORTIMENT I DESENVOLUPAMENT DEL SISTEMA VALENCIÀ D'INNOVACIÓ PER A LA MILLORA DEL MODEL PRODUCTIU PER ALS EXERCICIS 2020-2021 DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / | Extracte / Convocatòria

Termini intern de presentació de sol·licituds: 

 • 7 de febrer de 2020

CONVOCATÒRIA 2020 DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DE L'ACCIÓ ESTRATÈGICA EN SALUT 2017-2020. INSTITUT DE SALUT CARLOS III

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladoresExtracte / Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: 

 • Modalitat Projectes d'Investigació en Salut, 7 de febrer de 2020
 • Modalitat Projectes de Desenvolupament Tecnològic en Salut, 14 de febrer de 2020

SUBVENCIONS PER A 2020 DEL PROGRAMA PER AL SUPORT A PERSONES INVESTIGADORES AMB TALENT-PLA GENT

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Bases reguladores / Cor | recció d'errades de las bases reguladores / | Convocatòria / | Extracte

Termini intern de presentació de sol·licituds: 

 • Abans del 27 de gener de 2020

CONVOCATÒRIA 2019 D'AJUDES PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT DE L'AGÈNCIA ESTATAL D'INVESTIGACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / | Extracte

Termini intern de presentació de sol·licituds: 

 • Abans del 28 de gener de 2020, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola)

CONVOCATÒRIA 2019 D'AJUDES JUAN DE LA CIERVA - FORMACIÓ

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / | Extracte

Termini intern de presentació de sol·licituds: 

 • Abans del 15 de gener de 2020, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

CONVOCATÒRIA 2019 D'AJUDES RAMÓN Y CAJAL

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / | Extracte

Terminis de presentació de sol·licituds: 

 • Del 12 de desembre de 2019 al 14 de gener de 2020, a les 14:00 hores (hora peninsular espanyola).

PROGRAMA " BEQUES IBEROAMÈRICA. SANTADER INVESTIGACIÓ. SANTANDER UNIVERSITATS". Convocatòria específica de la Universitat Jaume I per a l’edició 2020/21

Convocatòria

Formalització de sol·licituds:  Han de realitzar-se a través de la web http://www.becas-santander.com

El termini per a presentar les sol·licituds online i la documentació complementaria en Registre finalitzarà el dia 16 de març de 2020.


AJUDES DE LA FECYT PER AL FOMENT DE LA CULTURA CIENTÍFICA, TECNOLÒGICA I D'INNOVACIÓ 2019

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / | Ordre de bases / Extracte

Terminis interns de presentació de sol·licituds: 

 • Del 14 de novembre al 13 de desembre de 2019

AJUDES PER A 2019 PER A “PROJECTES D’I+D+I” EN EL MARC DEL PROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I ENFORTIMENT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DEL SISTEMA D’I+D+I I DEL PROGRAMA ESTATAL D’I+D+I ORIENTADA ALS REPTES DE LA SOCIETAT.

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Ordre de bases / Extracte

Terminis interns de presentació de sol·licituds: 

 • Del 26 de setembre al 14 d'octubre de 2019

Instrucció 1-2019 del vicerector d’Investigació i Transferència per la qual s’estableixen els criteris a aplicar en la Universitat Jaume I per a la participació en la convocatòria de tramitació anticipada per al any 2019 del procediment de concessió d’ajudes a “projectes d’I+D+i”,, en el marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d’I+D+i i del Programa Estatal d’I+D+i Orientada als Reptes de la Societat, del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020


CONVOCATÒRIA PER A l'ANY 2020 DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Més informació en aquest enllaç al FLAIX.

Convocatòria / Ordre de bases / Modificació Ordre bases

Terminis interns de presentació de sol·licituds: 

 • Del 16 al 30 de setembre de 2019 (tots els annexos, a excepció del número 10)
 • Del 23 de setembre al 4 d'octubre de 2019 (annex 10)

CONVOCATÒRIA D'AJUDES A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EN ECONOMIA PÚBLICA 2019 DE LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Fins al 6 de juny de 2019.


CONVOCATÒRIA D'AJUDES CORRESPONENTS A ACCIONS DE DINAMITZACIÓ "EUROPA INVESTIGACIÓ" 2019

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Fins al 16 d'abril de 2019.


 

 PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ PER A L'ANY 2019

Convocatòries, impresos, procediment

Termini de presentació de sol·licituds: s'indica en cada convocatòria


 

CONVOCATÒRIA 2019 D'AJUDES AGÈNCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Fins al 8 de març de 2019.


 

PROGRAMA " BEQUES IBEROAMÈRICA. SANTADER INVESTIGACIÓ. SANTANDER UNIVERSITATS". Convocatòria específica de la Universitat Jaume I per a l’edició 2019/20

Convocatòria

Formalització de sol·licituds:  Han de realitzar-se a través de la web http://www.becas-santander.com

El termini per a presentar les sol·licituds online i la documentació complementaria en Registre finalitzarà el dia 30 d'abril de 2019.


 

CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES PROGRAMA SUPORT A INVESTIGADORS/ES AMB TALENT- Pla GenT 2019

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Del 14 de gener de 2019 al 11 de febrer de 2019.

 


CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES ACCIÓ ESTRATÈGICA EN SALUT 2019 - AES 2019

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: fins l'1 de març de 2019 per a la modalitat de projectes d’investigació en salut, i fins al 11 de març de 2019 per a la modalitat de desenvolupament tecnològic en salut..

 


CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES JUAN DE LA CIERVA-PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Del 30 de gener de 2019 al 13 de febrer de 2019.

 


CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES JUAN DE LA CIERVA-INCORPORACIÓ

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Del 15 de gener de 2019 al 29 de gener de 2019.

 


CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES JUAN DE LA CIERVA-FORMACIÓ

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Del 17 de gener de 2019 al 31 de gener de 2019.

 


CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES RAMÓN Y CAJAL.

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis de presentació de sol·licituds: Del 9 de gener de 2019 al 30 de gener de 2019.

 


CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES A ACCIONS DE DINAMITZACIÓ "XARXES D'INVESTIGACIÓ".

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Del 12 de febrer de 2019 al 1 de març de 2019.

 


CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES A PLATAFORMES TECNOLÒGIQUES I D'INNOVACIÓ.

Consulteu la informació de resum en aquest enllaç al Flaix

Podeu consultar la pàgina web de la convocatòria ací.

Convocatòria

Terminis interns de presentació de sol·licituds: Del 14 de febrer de 2019 al 25 de febrer de 2019.

 


?CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES A PROJECTES D'I+D DEL SUBPROGRAMA ESTATAL DE GENERACIÓ DE CONEIXEMENT.

Més informació en aquest enllaç

Convocatòria

Instrucció del vicerector d’Investigació i Transferència per la qual s’estableixen els criteris a aplicar per a la participació en projectes d’R+D de les convocatòries de generació de coneixement i reptes d’investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en la Universitat Jaume I

Formulari per a sol·licitar autorització per a participar en un projecte extern.

Terminis interns de presentació de sol·licituds: 

 • De l'11 de setembre al 27 de setembre de 2018 les sol·licituds que corresponguen a les àrees temàtiques de Ciències socials i humanitats (CSH).

 • Del 12 de setembre al 28 de setembre de 2018 les sol·licituds que corresponguen a les àrees temàtiques de de Ciències de la Vida (CV)

 • Del 13 de setembre a l'1 d'octubre de 2018 les sol·licituds que corresponguen a les àrees temàtiques de Ciències matemàtiques, físiques, químiques i enginyeries (CMIFQ).


 

?CONVOCATÒRIA 2018 D'AJUDES A PROJECTES D'I+D+I CORRESPONENTS AL PROGRAMA ESTATAL D'I+D+I ORIENTADA ALS REPTES DE LA SOCIETAT.

Més informació en aquest enllaç

Convocatòria

Instrucció del vicerector d’Investigació i Transferència per la qual s’estableixen els criteris a aplicar per a la participació en projectes d’R+D de les convocatòries de generació de coneixement i reptes d’investigació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en la Universitat Jaume I

Formulari per a sol·licitar autorització per a participar en un projecte extern.

Terminis interns de presentació de sol·licituds: 

 • De l'11 de setembre al 27 de setembre de 2018 les sol·licituds que corresponguen a les àrees temàtiques de Ciències socials i humanitats (CSH).

 • Del 12 de setembre al 28 de setembre de 2018 les sol·licituds que corresponguen a les àrees temàtiques de de Ciències de la Vida (CV)

 • Del 13 de setembre a l'1 d'octubre de 2018 les sol·licituds que corresponguen a les àrees temàtiques de Ciències matemàtiques, físiques, químiques i enginyeries (CMIFQ).


 

CONVOCATÒRIA PER A l'ANY 2019 DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Més informació en aquest enllaç

Convocatòria / Ordre de bases / Modificació Ordre bases

Terminis interns de presentació de sol·licituds: 

 • Del 6 al 19 de setembre de 2018 (annexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV)
 • Del 26 de setembre al 5 d'octubre de 2018 (annexos IX, X, XI)

 

ACCIÓ ESTRATÈGICA DE SALUT 2018, del Programa Estatal d'Investigació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació (BOE núm. 5, de data 5 de gener de 2018).

Més informació en aquest enllaç

Accés a la sol·licitud d'ajuda

Termini de presentació de sol·licituds: s'indica en cada convocatòria


 

CONVOCATÒRIA PERMANENT DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ D'ALTA QUALITAT, convocada per l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP).

Més informació

Línies d'investigació prioritàries de l'INAP: Innovació social, administrativa, formativa; Estudis territorials; Responsabilitat social corporativa; Ordenació i gestió de persones.