UJI
  • UJI
  • Investigació i innovació
  • Acció 2. Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria científica per al personal investigador

Acció 2. Desenvolupar i implementar un codi de bones pràctiques en matèria científica per al personal investigador

20/07/2021 | OPAQ

Des del Vicerectorat d’Investigació i Transferència s'ha iniciat l'any 2021 un procés de definició del codi de bones pràctiques en la recerca de la Universitat Jaume I. En col·laboració amb la OPAQ s'ha procedit a realitzar un procés de consulta i participació del PDI en matèries vinculades a l’integritat, l'accés obert, la perspectiva de gènere i la participació pública. El material recaptat servirà en la definició del pròxim codi de bones pràctiques de recerca de la Universitat.

En aquest procés col·laboren a més professors de la Universitat integrants del projecte europeu Ethna System.

El codi serà desenvolupat i aprovat al llarg de l'any 2022.