UJI

Estudis de doctorat

Última modificació: 18/07/2019 | Font: INVEST

Doctorat

Els estudis de doctorat suposen la continuació natural dels estudis de màster i tenen com a objectiu bàsic la formació de personal investigador creatiu, crític i autònom, capaç de generar respostes innovadores als diferents reptes i problemes de la societat. A la Universitat Jaume I, la responsabilitat acadèmica dels estudis de doctorat correspon a l'Escola de Doctorat i a les diferents comissions acadèmiques dels programes de doctorat (CAPD).

La Universitat Jaume I aposta decididament per aquesta etapa formativa amb una oferta sòlida, recolzada en la trajectòria dels diferents grups de recerca que realitzen la seua activitat al campus i que la situen a primer nivell en l'àmbit de la recerca. Aquest fet és possible, en part, gràcies a l'existència d'un pla de promoció de la recerca que, pel que fa al doctorat, contempla la captació i formació de personal investigador novell amb talent.

  • Consulta l'oferta de programes de doctorat de la Universitat Jaume I en les branques d'arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències juridiques i socials i enginyeria i arquitectura.

  • Accediu al web de l'Escola de Doctorat per a la gestió acadèmica dels estudis de doctorat: preinscripció, matrícula, gestió de l'expedient acadèmic, procediment per a l'autorització de defensa de la tesi doctoral, etc.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència