Compromís documental de supervisió (CDS)

22/01/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és el CDS?

El compromís documental de supervisió (CDS) és el document que formalitza la relació que s’estableix entre la universitat, doctorands i doctorandes, tutors i tutores i directors i directores de tesi doctoral. Es tracta d’un document que regula les funcions de supervisió, el procediment de resolució de conflictes i els aspectes de propietat intel·lectual i industrial que es puguen generar en el desenvolupament de la tesi doctoral dins de l’àmbit del programa de doctorat. Descarrega el document i llig amb atenció el seu contingut abans de la seua signatura. El CDS s’elabora tenint en compte les directrius recollides en el Codi de Bones Pràctiques de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I i en l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors.

Qui ha de signar el CDS?

L'acceptació d'aquest document és obligatòria (article 11.8 del RD 99/2011). Després de formalitzar la matrícula de doctorat, el doctorand o la doctoranda rebrà un correu electrònic amb la sol·licitud d’acceptació del CDS. Una vegada validat pel doctorand o per la doctoranda, s'enviarà un missatge electrònic al tutor o a la tutora i director/s o directores de tesi amb la sol·licitud d’acceptació del CDS. L’existència de qualsevol conflicte respecte a la rúbrica d’aquest document ha de ser comunicada a l’Escola de Doctorat que, a la vista de la documentació aportada, ha de resoldre oportunament.

 El tràmit s'efectua mitjançant de l'eina electrònica  IGLU de la Universitat Jaume I

 

 

Una vegada validat el CDS per la direcció de l'Escola de Doctorat, es podrà descarregar el document definitiu mitjançant l'accés al portafirmes a la seu electrònica de la Universitat Jaume I. 

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat