UJI

Recursos humans en R+D

Última modificació: 01/11/2020 | Font: INVEST

Els recursos humans, la seua formació i incorporació, són la base per al desenvolupament i l'enfortiment de les capacitats en investigació de la Universitat. En aquesta pàgina podras trobar tota la informació i documentació relativa a:

  • Les convocatòries públiques de beques d'iniciació a la investigació de la Universitat Jaume I.
  • Les convocatòries públiques per a la contractació de personal investigador amb càrrec a projectes i accions d'investigació de la Universitat Jaume I.
  • L'estratègia de la Universitat Jaume I per a acostar les seues polítiques en matèria d'investigació als 40 principis de  la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació.
  • Les diferents convocatòries per a l'avaluació de l'activitat investigadora (trams o sexennis d'investigació).

 

  • Convocatòries d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador que contempla tres programes per al professorat dels cossos docents universitaris, el professorat contractat laboral i el professorat ajudant doctor

  • Beques adreçades a estudiants de grau i postgrau que permeten col·laborar en un projecte d'investigació

  • Catàleg de convocatòries públiques dirigides a la contractació de personal investigador

  • En aquesta pàgina trobaras tota la informació sobre la estratègia de la Universitat Jaume I per a la implementació de la carta europea del personal investigador i el codi de conducta per a la contractació de personal investigador

  • La UJI obrirà en breu el termini per a la presentació de sol·licituds a tres contractes de personal investigador dins del programa "Beatriz Galindo" del Ministerio de Ciència, Innovació i Universitats

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència