UJI

Recursos humans en R+D

Última modificació: 18/07/2019 | Font: INVEST

Els recursos humans, la seua formació i incorporació, són la base per al desenvolupament i l'enfortiment de les capacitats en investigació de la Universitat. En aquesta pàgina podras trobar tota la informació i documentació relativa a:

  • Les convocatòries públiques de beques d'iniciació a la investigació de la Universitat Jaume I.
  • Les convocatòries públiques per a la contractació de personal investigador amb càrrec a projectes i accions d'investigació de la Universitat Jaume I.
  • L'estratègia de la Universitat Jaume I per a acostar les seues polítiques en matèria d'investigació als 40 principis de  la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la seua contractació.
  • Les diferents convocatòries per a l'avaluació de l'activitat investigadora (trams o sexennis d'investigació).

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència