Unitat de Bibliometria - Observatori de recerca

29/07/2021 | INVEST
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Bibliometria realitza l’anàlisi dels indicadors bibliomètrics de producció científica i proporciona assessorament al personal investigador de la institució en matèria de bibliometria i eines digitals per a la difusió de la recerca. Són funcions de la Unitat:

  • L'anàlisi dels indicadors bibliomètrics de producció científica a partir de les bases de dades bibliogràfiques.
  • La millora de la visibilitat de la producció científica de la Universitat, els grups d'investigació i el personal investigador.
  • El suport al personal investigador en la gestió de la identitat digital científica.
  • La formació del personal investigador sobre bases de dades i recursos bibliogràfics per a la recerca.
  • Les tasques de desplegament de l’estratègia de ciència en obert i el suport al repositori institucional.
  • L'assessorament al personal investigador en qüestions relatives a propietat intel·lectual i sistemes antiplagi.
  • L'assessorament al personal investigador en qüestions relatives a l'avaluació de l'activitat científica (sexennis).
  • La difusió i la visibilitat de la plataforma de revistes científiques de la Universitat Jaume I.

 

Open investigacio index

Recursos digitals i bibliogràfics per a la investigació

Catàleg de recursos digitals per a l'assessorament al personal investigador en matèria de publicació de l'activitat científica (ciència en obert, identitat digital, impacte de la recerca i preparació de sexennis, programari antiplagi, ... ).

Recurs d'imatge conob index

Portal del coneixement obert

El Portal del Coneixement Obert ofereix recursos en accés obert creats per la comunitat universitària així com assessorament al personal investigació per a la publicació i gestió de dades de recerca en obert.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació