UJI

Unitat de Bibliometria - Observatori de recerca

Última modificació: 20/07/2019 | Font: INVEST

La Unitat de Bibliometria realitza l’anàlisi dels indicadors bibliomètrics de producció científica i proporciona assessorament al personal investigador de la institució en matèria de bibliometria i eines digitals per a la difusió de la recerca. Són funcions de la Unitat:

 • L'anàlisi dels indicadors bibliomètrics de producció científica a partir de les bases de dades bibliogràfiques.
 • La millora de la visibilitat de la producció científica de la Universitat, els grups d'investigació i el personal investigador.
 • El suport al personal investigador en la gestió de la identitat digital científica.
 • La formació del personal investigador sobre bases de dades i recursos bibliogràfics per a la recerca.
 • Les tasques de desplegament de l’estratègia de ciència en obert i el suport al repositori institucional.
 • L'assessorament al personal investigador en qüestions relatives a propietat intel·lectual i sistemes antiplagi.
 • L'assessorament al personal investigador en qüestions relatives a l'avaluació de l'activitat científica (sexennis).
 • La difusió i la visibilitat de la plataforma de revistes científiques de la Universitat Jaume I.

 

 • Catàleg de recursos digitals per a l'assessorament al personal investigador en matèria de publicació de l'activitat científica (ciència en obert, identitat digital, impacte de la recerca i preparació de sexennis, programari antiplagi, ... ).

 • Informació i catàleg de revistes científiques editadas pel personal investigador de la Universitat Jaume I

 • El Portal del Coneixement Obert ofereix recursos en accés obert creats per la comunitat universitària així com assessorament al personal investigació per a la publicació i gestió de dades de recerca en obert.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació i Transferència