Vicerector d'Investigació

30/04/2024 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Jesús Lancis Sáez (CV)

Competències

 • Promoure les activitats d’investigació i coordinar les relacions amb els grups i els instituts d’investigació.
 • Desplegar el pla d’actuació de l’acreditació “HR Excellence in Research”. 
 • Coordinar i gestionar l’avaluació de l’activitat investigadora i el codi de bones pràctiques en investigació.
 • Coordinar i gestionar el Pla de promoció de la investigació.
 • Promoure, coordinar i gestionar la participació del personal investigador en programes autonòmics, nacionals i internacionals d’investigació.
 • Proposar i coordinar la política de recursos humans en investigació.
 • Coordinar els serveis de suport a la investigació i els equipaments científics.
 • Potenciar les activitats de suport a la docència, la investigació i l’autoaprenentatge de la biblioteca.
 • Planificar i coordinar els estudis de doctorat i la formació d’investigadors.

Serveis dependents

 • Biblioteca.
 • Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT).
 • Servei Central d’Instrumentació Científica (SCIC).
 • Servei d’Experimentació Animal.

Altres

 • Escola de Doctorat.
 • Instituts universitaris.

Comissions

Vicerectorat d'Investigació
Universitat Jaume I
Edifici Rectorat i Serveis Centrals
E-12071 Castelló de la Plana (Espanya)
Tel. +34 964 72 9032
Adreça electrònica: vi@uji.es
Persona de contacte: Tere Beneyto Peris

Informació proporcionada per: Secretaria General