UJI
 • UJI
 • Serveis
 • OCIT
 • Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2020

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2020

Última modificació: 05/10/2020 | Font: OCIT

Pla 2019 |Pla 2018Pla 2017Pla 2016

 1. Programa de foment de projectes d'investigació
 2. Programa de mobilitat del personal investigador
 3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
 4. Programa de transferència de resultats d'investigació
 5. Programa de suport als grups d’investigació
 6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

           Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 18/06/2020)

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 01/06/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 6 de març de 2020
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Termini: del 30 de gener de 2020 al 31 de gener de 2021

 

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 11/02/2020)

Resolució definitiva de concessió (publicació TAO: 04/03/2020)

Termini: del 7 de gener de 2020 al 31 de gener de 2020


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 01/10/2020)

"S’estableix nou periode de gaudí de l’ajuda entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de desembre de 2021".

Termini: del 1  de juny de 2020 al 30 de juny de 2020


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

            Persona de contacte: Maribel Gil Ruiz

Termini: del 04 de juny de 2020 fins al 03 de juliol de 2020

 

PRIMERA FASE DE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO 24/09/2020) - Termini d'esmena: Inici el 25/09/2020 i fi el 08/10/2020

 

Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 18/06/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 20/07/2020)

Puntuació provisional atorgada per l’AEI a les candidatures admeses, d’acord amb els criteris establerts en el punt 7.1 de la convocatòria (publicació TAO: 23/09/2020)

Correcció d’errades de la RESOLUCIÓ de 23 de setembre de 2020, del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es fa pública la puntuació provisional atorgada per l’AEI als candidats admesos (publicació TAO: 29/09/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 13 de març de 2020

 

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 09/06/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 29 de maig de 2020

 

 • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 28/01/2020)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: César Viúdez Beltrán


5. Programa de suport als grups d'investigació

 • Acció 5.1: Ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+i (publicació TAO: 29/01/2020)

Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

            Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2020 (Sessió número 01/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+I, Acció 5.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 24/02/2020)

Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es declara deserta la Convocatòria d’ajudes a Grups d’Investigació amb projectes precompetitius i l’establiment de sinergies entre Grups amb projectes precompetitius, Acció 5.2 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 09/07/2020)

Termini:  del 30 de gener de 2020 al 27 de febrer de 2020


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 13/03/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 26/03/2020)

RESOLUCIÓ del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a la publicació de revistes científiques en els àmbits de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques a la Universitat Jaume I, Acció 6.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 27/04/2020)

Termini: del 10 de febrer de 2020 al 21 de febrer de 2020

 

 • Acció 6.2: Premi de divulgació científica (publicació TAO: pendent de publicació)

 

 • Acció 6.3: Premi "Personal investigador jove" (publicació TAO: pendent de publicació)