UJI

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2020

Última modificació: 27/02/2020 | Font: OCIT

Pla 2019 |Pla 2018Pla 2017Pla 2016

 1. Programa de foment de projectes d'investigació
 2. Programa de mobilitat del personal investigador
 3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
 4. Programa de transferència de resultats d'investigació
 5. Programa de suport als grups d’investigació
 6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

           Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo

Termini: del 30 de gener de 2020 al 6 de març de 2020
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Termini: del 30 de gener de 2020 al 31 de gener de 2021

 

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Termini: del 7 de gener de 2020 al 31 de gener de 2020


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Termini: del 23 de març de 2020 al 24 de abril de 2020


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

 • Acció 3.1: Convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

            Persona de contacte: Maribel Gil Ruiz

 

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Termini: del 30 de gener de 2020 al 13 de març de 2020

 

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Termini: del 30 de gener de 2020 al 29 de maig de 2020

 

 • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 28/01/2020)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

 • Acció 4.1: Convocatòria d’ajudes per a accions preparatòries de suport a l'exploració i formulació de futurs projectes de recerca o d'innovació coordinada entre investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I i professionals de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (publicació TAO: pendent de publicació)

            Persona de contacte: César Viúdez Beltrán


5. Programa de suport als grups d'investigació

 • Acció 5.1: Ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+i (publicació TAO: 29/01/2020)

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

            Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2020 (Sessió número 01/2020)

 

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

Termini:  del 30 de gener de 2020 al 27 de febrer de 2020


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

Termini: del 10 de febrer de 2020 al 21 de febrer de 2020

 

 • Acció 6.2: Premi de divulgació científica (publicació TAO: pendent de publicació)

 

 • Acció 6.3: Premi "Personal investigador jove" (publicació TAO: pendent de publicació)