UJI
 • UJI
 • Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2020

Pla de promoció de la investigació de la Universitat Jaume I per a l'any 2020

Última modificació: 23/07/2020 | Font: OCIT

Pla 2019 |Pla 2018Pla 2017Pla 2016

 1. Programa de foment de projectes d'investigació
 2. Programa de mobilitat del personal investigador
 3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador
 4. Programa de transferència de resultats d'investigació
 5. Programa de suport als grups d’investigació
 6. Programa de suport a la difusió de resultats d'investigació

1. Programa de foment de projectes d'investigació

           Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 18/06/2020)

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 01/06/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 6 de març de 2020
 

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Termini: del 30 de gener de 2020 al 31 de gener de 2021

 

Persona de contacte: Cristina Villarroya Berges

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 11/02/2020)

Resolució definitiva de concessió (publicació TAO: 04/03/2020)

Termini: del 7 de gener de 2020 al 31 de gener de 2020


2. Programa de mobilitat del personal investigador

Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Composició de la Comissió de Selecció (data de publicació: 05/02/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

"S’estableix nou periode de gaudí de l’ajuda entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de desembre de 2021".

Termini: del 1  de juny de 2020 al 30 de juny de 2020


3. Programa de suport a la formació i incorporació de personal investigador

            Persona de contacte: Maribel Gil Ruiz

 

Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 18/06/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 20/07/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 13 de març de 2020

 

            Persona de contacte: Almudena Robert Flors

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 09/06/2020)

Termini: del 30 de gener de 2020 al 29 de maig de 2020

 

 • Acció 3.4: Cofinançament de contractes de personal investigador. (publicació TAO: 28/01/2020)

4. Programa de Transferència de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: César Viúdez Beltrán


5. Programa de suport als grups d'investigació

 • Acció 5.1: Ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+i (publicació TAO: 29/01/2020)

Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

            Acord del Consell de Govern de 27 de gener de 2020 (Sessió número 01/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a Grups d’Investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d’I+D+I, Acció 5.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 24/02/2020)

Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es modifiquen determinades convocatòries del Pla de Promoció de la Investigació (publicació TAO: 18/05/2020)

RESOLUCIÓ de la rectora de la Universitat Jaume I per la qual es declara deserta la Convocatòria d’ajudes a Grups d’Investigació amb projectes precompetitius i l’establiment de sinergies entre Grups amb projectes precompetitius, Acció 5.2 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 09/07/2020)

Termini:  del 30 de gener de 2020 al 27 de febrer de 2020


6. Programa de suport a la Difusió de Resultats d'Investigació

            Persona de contacte: Hugo Cerdà Domingo 

Proposta provisional de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 13/03/2020)

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses (publicació TAO: 26/03/2020)

RESOLUCIÓ del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual es concedeixen les ajudes a la publicació de revistes científiques en els àmbits de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques a la Universitat Jaume I, Acció 6.1 del Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI per a l’any 2020 (publicació TAO: 27/04/2020)

Termini: del 10 de febrer de 2020 al 21 de febrer de 2020

 

 • Acció 6.2: Premi de divulgació científica (publicació TAO: pendent de publicació)

 

 • Acció 6.3: Premi "Personal investigador jove" (publicació TAO: pendent de publicació)