UJI

Acció 14. Millorar les condicions laborals del personal investigador contractat

15/07/2021 | OPAQ

A14.5 Millorar les condicions laborals del personal investigador de la categoria R1 amb l’increment de la seua durada fins al màxim permès de quatre anys segons l’Estatut del Personal Investigador en Formació en la convocatòria del Pla de Promoció de la Investigació.

A14.7 Enfortir els procediments de control sobre salut laboral en els laboratoris d’investigació

  • Procediment de seguretat i salut als laboratoris - Qüestionari