UJI

Programa de doctorat en Màrqueting

02/12/2020 | InfoCampus

L'objectiu principal del doctorat és crear un cos d'investigadors en màrqueting que s'incorporen al mercat laboral aportant al teixit econòmic valor afegit basat en el coneixement, que permeta fer avançar les pràctiques empresarials cap a millors pràctiques en matèria de màrqueting. Aquests investigadors i investigadores també hauran de ser capaços d'aportar a la comunitat científica recerques de qualitat, de tal forma que la inversió realitzada en la seua formació no recaiga únicament sobre el teixit productiu sinó també contribuïsca a fer avançar el coneixement acadèmic reiniciant el cercle virtuós que acabarà en noves millores en la gestió empresarial.

El doctorat en Màrqueting del RD1393/2007 va rebre la menció cap a l'excel·lència del Ministeri d'Educació, la qual cosa avala l'alt grau de competència dels professionals que l'integren.

Programa de Doctorado con Mención hacia la Excelencia (Resolución de 6 de octubre de 2011 – BOE 20 de octubre de 2011)
Programa de doctorat amb menció cap a l'excel·lència (Resolució de 6 d'octubre de 2011 – BOE de 20 d'octubre de 2011

El programa de doctorat en Màrqueting és un programa interuniversitari en el qual participa la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Amparo Herrero Llobregat
Coordinació acadèmica: Dr. Javier Sánchez García

Programa de doctorat en Màrqueting
Informació proporcionada per: InfoCampus