UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques

13/10/2020 | OIPEP

Preocupa't

 

Destacats

Mesures relatives a la pandèmia per la COVID-19

Resolució de 30 de setembre de 2020, del Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de la Universitat Jaume I, d'adaptació de les pràctiques externes nacionals a la pandèmia de la COVID-19 per al curs 2020/21

IMPORTANT: Es tornen a autoritzar les mobilitats de pràctiques a l’estranger. Més informació

Criteris per a l'organització de la mobilitat acadèmica nacional e internacional en la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2020/2021 ( 13-07-2020)

Resolució de 16 de juny de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorda deixar sense efecte la Resolució d'11 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual s'acorden mesures excepcionals en relació amb les pràctiques en centres sanitaris del Sistema Valencià de Salut i centres sanitaris privats per estudiants d'universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, així com per estudiants de cicles formatius de formació professional de la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i contagi pel Covid-19 (19-06-2020)

FAQ pràctiques externes nacionals (2-10-2020)

 

Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques
Universitat Jaume I
Edifici Ampliació Biblioteca, nivell 0. Campus del Riu Sec
12071 - Castelló de la Plana
Tel.: +34 964 38 7072/ 7066    Fax: +34 964 38 70 01
Adreça electrònica: preocupat@uji.es
Informació de Pràctiques Erasmus+ i Pràctiques Solidàries en Països Empobrits Tel.7062/ 7064 
Adreça electrònica: erasmuspractiques@uji.es
Pots seguir a l'OIPEP a Facebook Twitter - LinkedIn