04/04/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'avaluació anual

Anualment, i fins al moment del dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) avaluarà anualment el teu progrés acadèmic en el programa. L'avaluació s'efectuarà en les dates previstes en el calendari acadèmic i es realitzarà tenint en compte:

L'avaluació anual favorable per part de la CAPD és requisit indispensable per a continuar en el programa. Pel contrari si l'avaluació anual és desfavorable, transcorreguts sis mesos, dispondràs d'una segona oportunitat d'obtenir avaluació positiva. Si no és així, causaràs baixa definitiva en el programa.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat