UJI
  • UJI
  • Matrícula en els estudis de doctorat i complements formatius per a estudiantat de nou accés

Matrícula en els estudis de doctorat i complements formatius per a estudiantat de nou accés

Última modificació: 06/11/2019 | Font: Escola de Doctorat

Si has rebut la notificació d'admissió en un programa de doctorat, el següent pas és la formalització de la matrícula acadèmica. Aquest procés s'efectua exclusivament per via telemàtica  L'admissió en el programa no serà efectiva i es perdran els drets corresponents si no s'efectúa la matrícula en el període indicat. Consulta ací el calendari academic. Abans d'efectuar la matrícula és molt important llegir aquestes instruccions.

 

1. Completa l'automatrícula per web

 El tràmit s'efectua per via telemàtica mitjançant l'enllaç:

matricula.uji.es

 

Ací pots obtenir ajuda per a accedir a l'aplicació telemàtica de matrícula. Prem el botó “Finalitzar i enviar” per a enviar la matrícula. En qualsevol moment es pot comprovar que la matrícula ha sigut registrada correctament prement l'opció “Obtenir document”. 

 

2. Presenta la documentació

Una vegada finalitzada l'automatrícula, d'acord amb el calendari academic, s'han d'aportar els originals o les fotocòpies compulsades de tots els documents acadèmics obligatoris que s'han adjuntat a la preinscripció: 

  • DNI, NIE o passaport
  • Titols previs que donen accés al doctorat i que no s'hagen cursat a la Universitat Jaume I
  • Certificats acadèmics corresponents de les titulacions que no s'hagen cursat a la Universitat Jaume I
  • Proposta de supervisió signada
  • Una còpia del justificant de matrícula

No cal compulsar el DNI, NIE o passaport, la proposta de supervisió ni els documents amb firma digital. Fins a aquest moment, l'admissió als estudis està condicionada a la veracitat de la informació que s'ha proporcionat en la preinscripció.

Per a presentar la informació es pot optar entre les següents opcions:

  • Per registre electrònic, adreçat al Servei de Gestió de la Docencia i Estudiants, on adjuntareu tots els documents requerits
  • Per correu postal a l'adreça:

Universitat Jaume I 

Negociat de Màster i Doctorat 

Servei de Gestió de la Docència i Estudiants 

Edifici Rectorat, 1a planta

Av. Vicente Sos Baynat, s/n 

12071 Castelló de la Plana

  • Presencialment al Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I: Edifici Rectorat, 1a planta.

En el cas que es detecte alguna anomalia amb la documentació presentada contactarem amb la persona titular de la documentació. L'admissió als estudis de doctorat serà efectiva una vegada comprovada la veracitat de la documentació.

 

3. Comprova i justifica si existeix alguna situació que afecte als preus de matrícula

Pots beneficiar-te de l'exempció o bonificació dels preus de matrícula si acredites alguna circumstància de les indicades a la normativa. La documentació acreditativa, original o fotocòpia compulsada, ha d'estar en vigor en el moment de formalitzar la matrícula i es presentarà al Negociat de Màster i Doctorat pels canals esmentats.

 

4. Efectua el pagament

La Universitat Jaume I és una universitat pública, per açò el preu de la matrícula és un preu públic fixat per la Generalitat Valenciana. Consulta el preu de les taxes acadèmiques per al curs vigent. El preu de la matrícula es pot fraccionar en dos terminis. A l'assistent de matrícula trobaràs informació detallada al respecte.

 

5. Comprova si l'admissió està condicionada a la superació de complements formatius

En aquest cas, també hauras de formalitzar la matrícula en les assignatures de màster assignades. La superació dels complements formatius en el primer any de permanència en el programa és requisit indispensable per a poder continuar amb els estudis de doctorat. Durant el primer any l'admissió està condicionada a la superació dels complements formatius. En cas de no superar els complements formatius, es formalizarà d'ofici la baixa en els estudis de doctorat i es tornarà l'import de la matrícula de tutela acadèmica.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat