Matrícula en els estudis de doctorat i complements formatius per a estudiantat de nou accés

23/10/2023 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Si has rebut la notificació d'admissió en un programa de doctorat, el següent pas és la formalització de la matrícula acadèmica. Aquest procés s'efectua exclusivament per via telemàtica  L'admissió en el programa no serà efectiva i es perdran els drets corresponents si no s'efectúa la matrícula en el període indicat. Consulta ací el calendari academic. Abans d'efectuar la matrícula és molt important llegir aquestes instruccions.

 

1. Completa l'automatrícula per web

 El tràmit s'efectua per via telemàtica mitjançant l'enllaç:

matricula.uji.es

 

Ací pots obtenir ajuda per a accedir a l'aplicació telemàtica de matrícula. Prem el botó “Finalitzar i enviar” per a enviar la matrícula. En qualsevol moment es pot comprovar que la matrícula ha sigut registrada correctament prement l'opció “Obtenir document”. 

 

2. Presentació de la documentació

No serà necessària la presentació de còpies compulsades dels documents aportats en el procés telemàtic de preinscripció, d’acord amb el que s’estableix en la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'admissió als estudis de doctorat serà efectiva una vegada es comprove la veracitat de la documentació.

Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l’autenticitat de la documentació electrònica presentada, se sol·licitarà  de manera motivada l'acarament de les còpies aportades per la persona interessada, en aquest cas es podrà requerir l’exhibició del document original. L’acarament de les còpies es realitzarà per l'Escola de Doctorat o, si escau, en les unitats de Registre.

 

3. Comprova i justifica si existeix alguna situació que afecte als preus de matrícula

Pots beneficiar-te de l'exempció o bonificació dels preus de matrícula si acredites alguna circumstància de les indicades a la normativa. La documentació acreditativa, original o fotocòpia compulsada, ha d'estar en vigor en el moment de formalitzar la matrícula i es presentarà, si escau, a l'Escola de Doctorat per registre electrònic.

 

4. Efectua el pagament

La Universitat Jaume I és una universitat pública, per açò el preu de la matrícula és un preu públic fixat per la Generalitat Valenciana. Consulta el preu de les taxes acadèmiques per al curs vigent. El preu de la matrícula es pot fraccionar en dos terminis. A l'assistent de matrícula trobaràs informació detallada al respecte.

 

5. Comprova si l'admissió està condicionada a la superació de complements formatius

En aquest cas, també hauras de formalitzar la matrícula en les assignatures de màster assignades. La superació dels complements formatius en el primer any de permanència en el programa és requisit indispensable per a poder continuar amb els estudis de doctorat. Durant el primer any l'admissió està condicionada a la superació dels complements formatius. En cas de no superar els complements formatius, es formalizarà d'ofici la baixa en els estudis de doctorat i es tornarà l'import de la matrícula de tutela acadèmica.

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat