07/02/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’objectiu d’aquest programa és facilitar la incorporació i la integració dels doctorands de nou ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible en els programes de doctorat. Dins d’aquest programa, l’Escola de Doctorat organitza una jornada d’acollida adreçada a tot l’estudiantat de nou ingrés, així com als seus supervisors i supervisores de tesi. En aquesta jornada es proporciona informació de caràcter general al voltant de tots els processos involucrats en els ensenyaments de doctorat: els complements formatius, la signatura del compromís documental de supervisió, la tesi doctoral i l’elaboració del pla d’investigació, les activitats formatives i el document d’activitats del doctorand, l’avaluació anual, l’avaluació de la tesi doctoral i el seu dipòsit i defensa.

Addicionalment, la coordinació acadèmica de cada programa de doctorat informa als nous estudiants dels continguts i procediments específics del programa en qüestió, així com de l’oferta d’activitats formatives per al curs acadèmic que comença. Amb aquesta iniciativa, també es propicia la trobada entre els doctorands i doctorandes de nou ingrés i els seus supervisors i supervisores de tesis doctorals amb la finalitat de realitzar el disseny d’un itinerari formatiu personalitzat de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus