UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Programa de doctorat en Economia i Empresa

Programa de doctorat en Economia i Empresa

02/12/2020 | InfoCampus

Aquest doctorat és el marc de formació especialitzada en els àmbits de l'economia i/o l'empresa, capacitant al doctorand per a respondre a la necessitat social de disposar d'especialistes amb una sòlida formació per a la recerca tant a nivell acadèmic com en organitzacions no universitàries. Els seus objectius es resumeixen en: 1) Preparar especialistes competents, capaços de desenvolupar una recerca rigorosa i rellevant en el context nacional i internacional. 2) Formar investigadors en les línies de recerca que ho sustenten, conjugant així experiència i rigor. 3) Afavorir la transferència de coneixement tant en l'àmbit acadèmic com en el sector empresarial i en la societat en general.

El programa de doctorat en Economia i Empresa és un programa de la Universitat Jaume I.

Contacte:

InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre):  info@uji.es
Administració: Amparo Herrero Llobregat
Coordinació acadèmica: Dra. Aurora García-Gallego

Programa de doctorat en Economia i Empresa
Informació proporcionada per: InfoCampus