UJI

Participació en el programa de seguiment de títols universitaris oficials de la Comunitat Valenciana. Curs acadèmic 2014/15

Última modificació: 30/01/2017 | Font: OPAQ

Convocatòria 2016 - AVAP

En la convocatòria del 2016 del programa de seguiment de títols universitaris van presentar informe per a l’avaluació de l’AVAP un total de 5 titulacions, 1 grau i 4 màsters oficials. El curs avaluat en aquesta ocasió va ser el 2014/15 i dels títols participants, quatre van obtindre una valoració satisfactòria i el Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar per la Universitat Jaume I va obtindre una valoració d'excel·lent.

L'accés per a consultar l'informe d'avaluació emes per l'AVAP de cadascun dels títols participants és el següent: