Pla de Promoció de la Investigació UJI 2024 - Primeres convocatòries

Dades de la convocatòria 

 
Entitat convocant: 
Universitat Jaume I
 
Us informem que s'ha fet públic el PLA DE PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER A L'ANY 2024 (aprovat pel Consell de Govern en la seua sessió número 1/2024, de data 25 de gener).

Aquest Pla inclou una sèrie d'accions de suport a la investigació, la major part de les quals es materialitzen en convocatòries d'ajuts. Les convocatòries que ja s'han publicat en el TAO, així com els terminis de presentació de les sol·licituds, són les següents:
 
Acció 1.1: Convocatòria de projectes d'investigació científica i desenvolupament tecnològic:
 
Objectiu:
L’objecte d’aquesta convocatòria és estimular el lideratge de nous projectes per part de personal investigador jove amb perfil R2 (doctorats o equivalents que encara no són científicament independents) segons allò establert en el Marc Europeu de la Carrera Investigadora, per tal d’afavorir l’evolució curricular cap a la seua independència investigadora i l’obtenció de l’acreditació de nivell R3 (personal investigador establert que ja ha desenvolupat independència científica).
 
Documentació:

Terminis:

Del 12 de febrer de 2024 al 15 de març de 2024.

Persones de contacte:

 • Hugo Cerdà - hcerda@uji.es - Ext.7487
 • Isabel Giménez - jgimenez@uji.es - Ext. 7602
 • Àngela Balaguer - abalague@uji.es - Ext. 7478

Acció 1.2: Convocatòria d'ajuts per a la preparació de propostes de projectes i xarxes del Programa Horitzó Europa de la Unió Europea

Objectiu:

Aquesta acció té com a objecte la concessió d’ajudes per a fomentar la participació d’equips d’investigació de la Universitat Jaume I en convocatòries del Programa marc d’investigació i innovació de la Unió Europea, Horitzó Europa. Pot sol·licitar aquests ajuts el personal docent i investigador de la plantilla de la Universitat Jaume I que forme part d'un equip d'investigació que es trobe en la fase preparatòria d'un projecte d'investigació o una xarxa que s'ha de presentar a qualsevol convocatòria del Programa Horitzó Europa de la Unió Europea.

Documentació:

Terminis:

Del 2 de febrer de 2024 al 31 de gener de 2025.

Persones de contacte:

 • Cristina Villarroya - cvilla@uji.es - Ext.7489
 • Beatriz Alonso - balonso@uji.es - Ext. 7498

Acció 1.3: Convocatòria d'ajudes "Estratègia Europa UJI" per a impulsar el posicionament estratègic d'estructures d'investigació de l'UJI en el Programa Horitzó Europa

Objectiu:

La convocatòria Estratègia Europa UJI té com a objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’una ajuda per a la millora del posicionament estratègic de les estructures d’investigació de la Universitat Jaume I en el Programa marc d’investigació i innovació de la Unió Europea, Horitzó Europa.

Documentació:

Terminis:

Del 2 de febrer de 2024 al 15 de març de 2024.

Persones de contacte:

 • Cristina Villarroya - cvilla@uji.es - Ext. 7489
 • Beatriz Alonso - balonso@uji.es - Ext. 7498

Acció 3.3: Convocatòria UJI-R3 de procediment selectiu per a identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l'objecte de la incorporació d'investigadors a la Universitat Jaume I

Objectiu:

Aquesta convocatòria té com a finalitat regular el procediment per a la incorporació de personal investigador amb una trajectòria i qualitat reconegudes a la Universitat Jaume I d’acord amb l’article 3 del Document de carrera docent i investigadora.

Documentació:

Terminis:

S'estableixen dos terminis:
Del 19 de febrer de 2024 a l'1 de març de 2024 i
del 16 de setembre de 2024 al 27 de setembre de 2024.

Persona de contacte:

Acció 6.1: Convocatòria d'ajudes a la publicació de revistes científiques en els àmbits de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques a la Universitat Jaume I 

Objectiu:

La finalitat d’aquestes ajudes és donar suport a l’activitat editorial de qualitat i promoure la difusió de coneixement en accés obert de les revistes científiques en els àmbits de les arts, les humanitats i les ciències socials i jurídiques de la Universitat Jaume I, tot estimulant la realització d’accions adreçades a consolidar la seua labor editorial i científica.

Documentació:

Terminis:

Del 5 de febrer de 2024 al 15 de març de 2024.

Persones de contacte:

En comunicacions posteriors informarem de la publicació i terminis de les següents convocatòries que estan pendents d'aprovació o publicació:

 • Convocatòria d'ajuts a grups d'investigació actius en captació de recursos del Pla Estatal d'I+D+i
 • Beques per a realitzar estades temporals en altres centres d'investigació, per al personal docent i investigador de la Universitat.
 • Beques d'iniciació a la investigació per a estudiantat de màsters oficials *NOVETAT*
 • Convocatòria d'ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador.
 • Convocatòria UniSalut de concessió d’ajudes per a accions preparatòries i projectes d’innovació.
 • Convocatòria de Projectes "UJI>Lab Impuls" de valorització i transferència de resultats d'investigació.
 • Ajuts per a acciones de ciència ciutadana i divulgació científica *NOVETAT*

Suport:

Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria podeu adreçar-vos a Hugo Cerdà.

Extensió: 7480

E-mail: ocit@uji.es