Convocatòria d'expressions d’interès per a convocatòries externes d’adquisició d’equipament cientificotècnic (EIDE)

Dades de la convocatòria 

 
Entitat convocant: 
Universitat Jaume I
 
Nom de l'actuació:
Expressions d’interès per a convocatòries externes d’adquisició d’equipament cientificotècnic (EIDE)
 
Objectiu:
La finalitat d’aquesta convocatòria interna de manifestacions d’interès és l’adequació i millora dels equipaments cientificotècnics de la Universitat Jaume I a través de la planificació de la participació de les estructures d’investigació de la Universitat en les sol·licituds externes d’infraestructures en concurrència competitiva, principalment de l’Agència Estatal d’Investigació i la Generalitat Valenciana.

D’aquesta manera es pretenen detectar les necessitats existents a la Universitat Jaume I d’adquisició d’instrumentació científica, de manera que es puga regular i planificar la participació institucional en les diferents convocatòries públiques específiques d’equipament cientificotècnic.

S'estableixen dues modalitats en funció del cost de l'equipament.
 
Documentació:
Consulteu documents adjunts:

Terminis:

El termini de presentació de sol·licituds romandrà obert des de l’1 de juny de 2023 fins a les 14.00 hores del divendres 29 de setembre.

Forma de presentació de sol·licituds:
 
Les sol·licituds d’expressions d’interès han de ser presentades per les persones investigadores responsables mitjançant correu electrònic a l’adreça ocit@uji.es en el qual s’indique “EIDE” en l’assumpte del correu. 
 
Documentació que s’ha d’aportar: les sol·licituds s’han de presentar utilitzant l’imprès normalitzat de l’annex 1 (adjunt) que ha de contindre, almenys, la informació següent:
  • Dades de sol·licitud
  • Descripció de l'actuació
  • Pressupost, requeriment per a la instal·lació i funcionament, i anàlisi de sostenibilitat
  • Investigadors i investigadores que avalen la sol·licitud (tipus II)
  • Altres consideracions

Suport

Per a la comoditat de l'usuari i la millora del servei, es recomana remetre les consultes amb el assumpte ''EIDE'' per correu electrònic a l'adreça ocit@uji.es