Descripció de la invenció

02/08/2020 | OCIT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

[Desenvolupament de productes d'alta eficàcia en el control de microorganismes patògens per al sector agroalimentari i la indústria farmacèutica basats en biomolècules d'origen vegetal]

Personal investigador de la Universitat Jaume I de Castelló ha identificat, extret i desenvolupat, biomolècules d’origen vegetal, que han sigut testades enfront de patògens vegetals i d’interès clínic, amb l’objectiu d’obtindre productes comercials d’alta qualitat que poden ser aplicats en el sector agrari i en el sector farmacèutic.

En el sector agronòmic es pretén aconseguir productes basats en biomolècules, mitjançant tècniques ecocompatibles amb la producció agrària per al control de patògens de plantes, a través de la inducció de les defenses vegetals, que podrien actuar a manera de vacuna enfront de diferents malalties. En l’actualitat, aquesta és una de les línies estratègiques d’actuació que tenen gran interès, tant per al món empresarial com per a les institucions públiques.

Les aproximacions de control de malalties utilitzades actualment es basen en la utilització de productes químics que són perjudicials per al medi ambient, els animals o els insectes, i fins i tot per a la salut humana. No obstant això, la nostra invenció es basa en l’ús de nous mètodes de control de patògens, mitjançant l’ús de compostos naturals d’origen vegetal, que actuen directament sobre el patogen i potencien la resistència innata de les plantes.

Quant al sector farmacèutic, un dels principals problemes actuals es refereix a l’aparició de resistències enfront d’antibiòtics per part de patògens d’interès clínic. El control de les malalties provocades per aquests microorganismes suposa un desafiament important per part de les administracions sanitàries i indústries farmacèutiques. La nostra invenció podria pal·liar els problemes causats per patògens multiresistents davant d’antibiòtics.