UJI

Estudiants Universitaris

Última modificació: 07/02/2019 | Font: Càtedra INCREA
  • El programa Explorer és un programa dirigit a joves d'entre els 18 i 31 anys que ofereix, durant cinc mesos, suport, formació i assessorament per a elaborar plans de negoci.

  • Es pot aplicar per a participar en el projecte en: https://www.kau.se/cre8r-europe-partner-jaume-university

  • Un programa institucional dirigit a tota la comunitat universitària que cerca ser l'eix vertebrador de totes les iniciatives de foment de l’emprenedoria realitzades en l'UJI que tinguen un caràcter social i tecnològic.

  • El programa University Junior International Entrepreneurs té com a objectiu desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor de l’estudiantat excel·lent per a promoure la seua mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals. La Càtedra INCREA s'encarrega dels aspectes formatius d'aquest programa a través del curs d’Emprenedoria Internacional.

  • El programa 5UCV Mentoring forma part de les accions del Campus de l'Emprenedoria Innovadora de la GVA. Aquest programa ajuda en el desenvolupament personal i professional en la qual una persona més experimentada professionalment ajuda a una altra amb menor coneixement.

  • Les cinc universitats públiques valencianes van convocar la tercera edició del concurs ‘5UCV STARTUP’, amb la fi principal de recolzar i potenciar l'esperit emprenedor en l'àmbit universitari.

  • El Màster Online en Creació de Noves Empreses Internacionals permet una millor comprensió dels mecanismes que poden contribuir a millorar la competitivitat i el potencial de les noves empreses.

  • Organitzada per Castelló CREA (Ajuntament de Castelló) i la Càtedra INCREA (Universitat Jaume I)

  • Aquest programa busca entrenar a l'estudiantat  en la creació d'iniciatives de negoci amb el recolzament d'empresaris de la regió.

  • Contribueix a reforçar la transferència al món empresarial de les activitats organitzades per INCREA