UJI

Formació emprenedora INCREA

Última modificació: 03/04/2018 | Font: Càtedra INCREA

Diferents organitzacions internacionals, com l'OCDE, o la UE (OCDE, 2008; EU Expert Group, 2008), consideren que la formació en competències emprenedores és important per al progrés de les nacions, especialment en la formació universitària. La raó és que l'emprenedoria universitari s'associa amb la creació de noves empreses intensives en coneixement, de manera que se li considera una base de la generació d'ocupació de qualitat a llarg termini. Concretament, aquesta formació en competències consta de les següents fases:

  1. El professorat explica amb detall les diferents competències associades a les persones emprenedores. S'acompanyen d'exemples d'empresaris famosos, s'utilitzen vídeos i altres mètodes didàctics tradicionals etc. L'objectiu és que l'estudiantat puguin veure en acció aquestes competències.
  2. Els estudiants concreta les competències que volen desenvolupar. Aquesta identificació es fa de manera conjunta amb el professorat, de manera que aquest s'asseguri que es treballaran determinades competències.
  3. Els estudiants es autoavaluació en relació amb les competències seleccionades.
  4. Els estudiants selecciona aquelles àrees de les competències seleccionades en les que necessiten millorar i elabora un pla de treball per poder desenvolupar-les. Aquest pla de treball ha de ser concret i realista, i ha d'estar consensuat amb el professorat.
  5. L'estudiantat i el professorat han d'establir la forma en què s'avaluarà l'assoliment d'aquestes competències.

La metodologia docent seleccionada per desenvolupar l'esperit emprenedor entre els estudiants és el projecte tutoritzat. Per això s'anima l'alumnat a participar en un procés d'aprenentatge el camí és tan important com la seva finalitat: la realització d'un pla de negoci que sigui realista i susceptible d'esdevenir una nova empresa. De tal manera que el procés d'aprenentatge permet a l'estudiantat considerar diverses actituds, valors, coneixements, rols i motivacions de cara a iniciar una activitat empresarial. Prestant l'atenció adequada al procés l'estudiantat pot identificar les competències necessàries per al seu projecte empresarial. El procés d'elaboració del pla de negoci comporta el repte de desenvolupar aquestes competències i altres que hagueren quedat fora d'un programa estàndard d'aprenentatge.
En aquests cursos el procés de formació s'ha desenvolupat mitjançant les següents etapes:

  1. A cada estudiant se li assigna un tutor que haurà guiar i assessorar-lo en el seu procés d'aprenentatge.
  2. En les classes presencials tot l'alumnat treballen les diferents eines estratègiques que els permetin definir una idea innovadora i desenvolupar fins convertir-la en una empresa. Es tracta de classes orientades a l'acció. S'expliquen com utilitzar les eines estratègiques que permeten l'anàlisi de la viabilitat d'una idea de negoci ia continuació l'estudiantat ha aplicar-les a les seves idees de negoci.
  3. Els estudiants, amb el seu tutor, definiran quines són les àrees del pla de negoci on hi ha mancances i es definirà un itinerari de classes tutoritzades amb diferents especialistes, de manera que l'estudiantat pugui corregir amb èxit les deficiències i conèixer perspectives diferents del procés de creació d'empreses a les del professorat.
  4. L'estudiantat elaborarà un pla de negoci sota la supervisió del seu tutor. El tutor és el responsable d'orientar l'estudiantat a l'hora de buscar les fonts d'informació que necessita per elaborar el seu pla de negoci.
  5. L'estudiantat haurà de presentar el seu pla de negoci davant determinats fòrums econòmics i empresarials. Aquestes presentacions tenen un doble objectiu: d'una banda permeten als alumnes obtenir informació molt valuosa que pot contribuir a una millora del pla de negoci, i d'altra banda li permeten exercitar les habilitats de comunicació i socials.