UJI

Programa INCREA-Networking

Última modificació: 10/06/2015 | Font: Càtedra INCREA

Creativitat Networking

La Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge té com a principal objectiu contribuir al desenvolupament de l’emprenedoria, principalment entre l’estudiantat de la Universitat Jaume I. 

El programa INCREA-Networking contribueix a reforçar la transferència al món empresarial de les activitats organitzades per INCREA.

Aquest programa es desenvolupa en les següents fases: 

  • A través del Banc d'Idees s'ofereix a la comunitat universitària una plataforma virtual on expressar lliurement idees que poden ser susceptibles de convertir-se en negocis que ajuden al desenvolupament futur de la nostra comunitat.

  • Les idees són sotmeses a un procés de filtratge que duran a terme experts del món empresarial. La implicació del món empresarial en la selecció d'aquestes idees garanteix la transferència de les mateixes.

  • El principal objectiu perseguit en aquesta fase és contribuir al fet que les idees seleccionades puguen materialitzar-se en forma de nous productes/serveis o empreses.

  • El principal objectiu d'aquesta fase és ajudar a l'estudiant a definir els accions que li van a permetre posar la seua idea en el mercat, especialment la seua xarxa de contactes.

  • Aquest programa busca entrenar a l'estudiantat  en la creació d'iniciatives de negoci amb el recolzament d'empresaris de la regió.

  • El Mentoring és una relació de desenvolupament personal i professional en la qual una persona més experimentada professionalment ajuda a una altra amb menor coneixement.