UJI

Programa UJI Emprèn- OnSocial

Última modificació: 31/10/2019 | Font: Càtedra INCREA
  • Programa UJI Emprèn- OnSocial  ujiemprenonsocial UJIEmprenOnSocial
    Un programa institucional dirigit a tota la comunitat universitària que cerca ser l'eix vertebrador de totes les iniciatives de foment de l’emprenedoria realitzades en l'UJI que tinguen un caràcter social i tecnològic.

El programa UJI Emprèn- OnSocial és una inicativa institucional dirigida a tota la comunitat universitària (alumnat  actual o que hage finalitzat els estudis els darrers 5 anys, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis) que té com a objectiu promoure l'emprenedoria social, mediambiental i tecnològica de la comunitat universitària. 

Aquest programa l'organitzen conjuntament la Càtedra INCREA d'Innovació Creativitat i Aprenentatge i el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) en col·laboració amb Secot Castelló. 

Més informacióhttp://ujiempren-onsocial.uji.es