UJI

Què és la Càtedra?

Última modificació: 12/02/2019 | Font: Càtedra INCREA

La Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge té com a missió impulsar, tant en la comunitat universitària  com en la societat castellonenca el desenvolupament d’accions que fomenten la creativitat, la innovació i la creació d’empreses.

Amb més de 15 anys d’experiència, intentem aportar a la societat la nostra trajectòria ja consolidada en la formació de l’esperit emprenedor, la creació d’empreses com a motors de desenvolupament social i econòmic.

Tal i com propugna la Comissió Europea es fa necessari la posada en marxa de polítiques i mesures orientades a enfortir el pensament emprenedor, defensant una política de promoció de l’esperit empresarial com instrument fonamental per a millorar la competitivitat, generar creixement i creació de llocs de treball.

En aquesta línia, la Càtedra INCREA, desenvolupa en l’actualitat funcions d’assessorament integral per a emprenedors, posada en marxa de programes d’acceleració per a projectes d’emprenedoria social i de base tecnològica i/o innovadora, difusió de la cultura emprenedora i creació i gestió de diferents models de negoci.

 

Algunes de les activitats més rellevants que oferim son:

 

  • Un itinerari de formació en emprenedoria per a tota la comunitat universitària.
  • Despleguem les accions del Campus de l’Emprenedoria Innovadora que impulsa diverses línies d’accions a través del conveni signat amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball com aula emprende, 5UCV Startup, 5UCV Mentoring, University Junior International Entrepreneurs, entre altres.
  • Organitzem el programa UJI Empren-On Social conjuntament amb ESPAITEC.
  • Oferim serveis d’entrenament en emprenedoria per a agents externs / per a la societat.
  • Participem en el projecte Europeu CRE8 Europe.