Acció 3. Implementar un canal únic d’informació per a personal investigador (tràmits, normatives, procediments, serveis, etc.)

03/05/2023 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

A3.1 Elaborar una fitxa amb informació dels diferents serveis i procediments que la Universitat posa a la disposició del personal investigador per a l’adequada execució (bones pràctiques) i gestió (rendició de comptes) de la investigació.

El catàleg telemàtic de serveis d'I+D per al personal investigador ha sigut elaborat conjuntament per l'Oficina per a la Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT) i el Vicerectorat d'Investigació amb el suport del servei encarregat de la digitalització.

Aquest catàleg permet al personal investigador accedir a diverses aplicacions com l'actualització de CV, gestió i justificació de projectes d'I+D+i, tramitació online de propostes, etc.

A3.2 Dissenyar una pàgina web que proporcione accés directe als diferents procediments amb un màxim de tres clics

Catàleg de serveis del personal investigador