Acció 3. Implementar un canal únic d’informació per a personal investigador (tràmits, normatives, procediments, serveis, etc.)

26/05/2022 | OPAQ
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El catàleg permet facilitar l'accés del personal investigador a diferents aplicacions com l'actualització de currículum, la gestió i justificació de projectes de R+D+i, la tramitació online de propostes del Pla de Promoció de la Recerca, l'avaluació dels aspectes ètics de la recerca o la gestió de contractes de recerca, entre altres.

Catàleg de serveis del personal investigador

Accions:

A3.1 Elaborar una fitxa amb informació dels diferents serveis i procediments que la Universitat posa a la disposició del personal investigador per a l’adequada execució (bones pràctiques) i gestió (rendició de comptes) de la investigació

A3.2 Dissenyar una pàgina web que proporcione accés directe als diferents procediments amb un màxim de tres clics.