2021 La investigació i els reptes en l'era del publica o pereix. Transparència, publicació científica i comitès d'ètica

04/07/2023 | Ètica en la investigació
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per segon any consecutiu, el Vicerectorat d'Investigació i Transferència ha organitzat les jornades d'ètica en la investigació on personal expert en el camp ha abordat diferents temes d'interès, com la publicació en accés obert, les publicacions depredadores o el paper fonamental de les comitès d'ètica per  incrementar la confiança en la ciència de la societat. 

La jornada, desenvolupada íntegrament mitjançant la plataforma digital ZOOM, ha aconseguit una notable participació amb més de 165 assistents en cadascuna de les tres sessions. Entre el públic assistent s'ha comptat amb diferents perfils com a personal tècnic de gestió de la investigació, personal investigador i estudiantat de doctorat. La distribució geogràfica dels assistents a la jornada, que també s'ha difós a través de la xarxa de comitès d'ètica en investigació espanyola, ha sigut molt diversa comptant amb una rellevant participació internacional . 

La jornada, que portava enguany com a títol “La investigació i els reptes en l'era del publica o pereix. Transparència, publicació científica i comitès d'ètica”, ha sigut moderada per Laura Bernal-Sánchez (UJI) i ha comptat durant tres dies successius amb especialistes com Alberto Martín-Martín (UGR) Emilio Delgado López-Cózar (UGR), Lluís Montoliu (CSIC) M.ª Jesús Marcos Muñoz (UPV/EHU) i Alberto Pastor Campos (UMH). 

Els enregistraments de totes les sessions seran difoses en obert pròximament dins de la pàgina web d'ètica de la investigació del Vicerectorat d'Investigació i Transferència, així com a través del canal de youtube d'Ètica i Democràcia de l'UJI.   

El desenvolupament d'aquesta jornada ha sigut possible gràcies a la col·laboració del Departament de Filosofia i Sociologia, la Secretaria General, l'Escola de Doctorat i el Comitè d'Ètica de la Investigació (CEI) i s'ha finançat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana.

Sessió 1. Rutes d'accés obert en la publicació científica. Nous models i pagament per a publicar

Conferència a càrrec del Dr. Alberto Martín-Martín (Universitat de Granada).

Presentacióndel ponent: Dr. Alberto Martín-Martín, Universitat de Granada, expert en mètodes d'investigació, open access, rutes de publicació i sistema d'avaluació de la investigació. Té nombroses publicacions en els quals analitza i compara diversos models de mètriques i sistemes d'avaluació científica, i es podria destacar un dels més recents en el qual fa una comparasió multidisciplinària entre Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science,  i OpenCitations .

Sessió 2. Com evitar caure en les revistes i congressos depredadors?

Presentació del ponent: Emilio Delgado López-Cózar, Catedràtic en documentació, en la Universitat de Granada. i un dels majors experts en metodologia d'investigació científica, sistemes d'avaluació, documentació i comunicació científica. Una de les més recents i reeixides publicacions, amb el Dr. Ramón A. Feenstra, Research misconduct in the fields of ethics and philosophy: researchers' perceptions in Spain .

Sessió 3. Investigació i comitès d'ètica. Per què són més necessaris que mai?

Presentació dels ponents: Dr. Lluís Montoliu, president del Comitè d'Ètica de la Investigació del CSIC i investigador del mateix organisme i del CNB. Mª Jesús Marcos Muñoz, nomenada assessora d'Ètica de la Universitat del País Basc i que ha ostentat el càrrec de la secretaria tècnica de la Comissió d'Ètica en la Investigació i la Docència. Alberto Pastor Campos, Especialista en investigació i benestar animal i cap de l'Oficina d'Investigació Responsable, Universitat Miguel Hernández.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Investigació