UJI

Març

31/03/2015 | SCP
Març
El Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica de la Universitat Jaume I de Castelló ha sigut elegit per a liderar un dels cinc programes pilot inclosos en el projecte europeu Stork, en concret, el de Mobilitat d’estudiants universitaris (WP6.3).
La Univesitat Jaume I ha rebut finançament del Ministeri de Ciència i Innovació per al desenvolupament d’un Pla Estratègic de Transferència (PETRA). El projecte va ser sol·licitat per l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), que serà l’oficina encarregada de dirigir-ho i executar-ho. L’objectiu general és incrementar de manera significativa els èxits en transferència de tecnologia, via llicència o creació d’empreses de base tecnològica (EBTs).
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions