Adquisicions Bibliogràfiques

24/09/2021 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Servei d'Adquisicions Bibliogràfiques (SAB) és l'encarregat d'adquirir tot el material bibliogràfic i documental: llibres i revistes (en paper i en format electrònic), material gràfic i audiovisual, bases de dades, etc., sol·licitat per la comunitat universitària.

A més a més, també gestiona l’ingrés del material documental que arriba a la Universitat Jaume I en qualitat de donació i intercanvi amb altres institucions. Els criteris d'acceptació d'aquest material documental forem etablerts per la Comissió de Biblioteca el 27 de novembre de 2019.

Tot el personal docent i investigador, el personal d'administració i serveis i l'estudiantat de l’UJI, són usuaris d'aquest servei.

Com es poden fer les peticions

Estudiantat [ formulari electrònic ]

Si considereu necessària o interessant la compra d’alguna obra relacionada amb les matèries impartides en la vostra titulació, podeu enviar el vostre suggeriment mitjançant aquest formulari electrònic. La Biblioteca comprovarà la pertinença de l'adquisició  sol·licitant el vistiplau del professor o professora que imparteix la matèria. En tot moment us informarem de l’estat de la sol·licitud.

Professorat [formulari electrònic ]

El personal docent i investigador  ha d’enviar les sol·licituds a través d'aquest formulari electrònic.  Aquestes sol·licituds seran reenviades a la Unitat de Gestió corresponent, la qual, després de comprovar la idoneïtat de la compra i l’existència de pressupost, donarà el vistiplau al SAB perquè en faça l'adquisició.

Personal d’administració i serveis [ formulari electrònic ]

Mitjançant aquest formulari electrònic  es poden enviar sol·licituds d'adquisició d'obres per al vostre servei.  Aquestes sol·licituds les ha de validar el responsable del servei, qui reenviarà les peticions al SAB perquè en faça l'adquisició.

Dia del Llibre 2020 [ formulari electrònic ]

 

Termini de recepció

La Biblioteca, en el marc del sistema de gestió de la qualitat, ha establert els següents terminis màxims de recepció:

Material nacional:  3 setmanes

  Material estranger:  4 setmanes
 

No obstant això, els indicadors de temps de recepció mostren les següents mitjanes de terminis reals:

Material nacional:  14 dies

   Material estranger:  31 dies
 

Informació sobre l'estat de les comandes

Per a rebre informació sobre l'estat de les comandes bibliogràfiques envieu un missatge a
bib-comandes@uji.es i se us trametra una llista amb la informació sol·licitada. El personal del SAB es troba a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que necessiteu.

Informació sobre la despesa econòmica

La informació referent a l'execució del pressupost serà facilitada per les unitats de gestió o el Servei de Gestió Pressupostària, depenent de la partida a càrrec de la qual s'haja sol·licitat el material bibliogràfic.