Criteris per a l’acceptació de donacions bibliogràfiques

26/10/2020 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

CRITERIS PER A L’ACCEPTACIÓ DE DONACIONS BIBLIOGRÀFIQUES

 

 (Aprovats per la Comissió de Biblioteca, 27 de novembre de 2019)

 

Les donacions són una via d’ingrés de material bibliogràfic i documental, les quals consisteixen en la cessió gratuïta d’un document o conjunt de documents, en qualsevol format, suport o data, per persones físiques o jurídiques, públiques o privades. Des dels seus inicis, la Biblioteca de la Universitat Jaume I (UJI) ha acceptat donacions de llibres, revistes i altres tipus de documents, tant de persones i institucions externes, com de la pròpia institució, sense cap mena de restricció. Aquestes donacions han contribuït a formar un important i diversificat fons bibliogràfic i documental.

La Biblioteca té interès a continuar amb aquesta manera d’ingrés per incrementar el seu patrimoni bibliogràfic i documental, sempre que siga d’interès per a l’estudi, docència i investigació a l’UJI. No obstant això, les circumstàncies actuals fan necessària la regulació de l’ingrés de material bibliogràfic i documental per aquesta via. Entre altres factors, estan:

- La preferència cada vegada major dels usuaris i usuàries pels recursos electrònics enfront del fons en paper.

- La facilitat per a accedir al Servei d’Obtenció de Documents (préstec interbibliotecari) per part dels usuaris i usuàries.

- La gran quantitat d’exemplars duplicats que generen les donacions, així com materials bibliogràfics i audiovisuals desfasats o sense interès per als usuaris i usuàries de la biblioteca universitària.

- Falta d’espai físic als dipòsits de la biblioteca.

- Acumulació de donacions pendents de processar tècnicament.

- Costos addicionals derivats de les donacions, com els trasllats, procés tècnic i emmagatzematge.

Tot aquell material bibliogràfic que per les seues característiques comporte la signatura d’un acord de donació es regirà pel que s’ha establit en el dit acord i seguirà el procediment corresponent.

 

CRITERIS D’ACCEPTACIÓ DE DONACIONS

Els criteris generals per acceptar una donació són:

  • Valor cultural i bibliogràfic de l’exemplar o el fons donat. Es podran acceptar, previ estudi: edicions úniques o de curta tirada, manuscrits, llibres editats abans de 1958 o impresos abans de 1830, obres d’autors castellonencs o d’autors rellevants en l’àmbit universitari i/o cultural.
  • Pertinença. Es podran acceptar, previ estudi, publicacions de temàtica d’interès per als estudis i la investigació UJI, publicacions sobre la província de Castelló.
  • Vigència: no s’accepten formats i continguts obsolets. Per exemple, no s’accepten VHS, disquets i altres formats no llegibles, llibres fotocopiats o còpies de DVD, etc., ni tampoc manuals de programaris obsolets, tret que tinguen rellevància i valor documental.
  • Duplicitat: no s’accepta material bibliogràfic duplicat, tret si es tracta de material molt demandat o d’interès excepcional.
  • Estat de conservació: s’accepta el material bibliogràfic en bon estat. No s’accepten exemplars incomplets ni material en mal estat que puga afectar a la seguretat de la resta del fons bibliogràfic.
  • Pel que fa a exemplars solts de publicacions periòdiques, previ estudi, es podran acceptar només aquelles revistes que no estiguen en suport electrònic que completen les col·leccions existents en l’actual fons de la Biblioteca o tinguen un interès rellevant. Pel mateix criteri, no s’accepten volums solts d’enciclopèdies, memòries, etc.

Les persones interessades a donar material bibliogràfic a la biblioteca han d’enviar un correu electrònic a la bústia biblioteca@uji.es indicant en l’assumpte: «Sol·licitud de donació a la biblioteca». El personal de la biblioteca decidirà la conveniència d’incorporar el material al fons bibliogràfic i informarà qui ho sol·licita perquè gestione l’enviament.

No s’accepten donacions sense l’acceptació prèvia de la biblioteca.

El material acceptat passa a formar part del fons bibliogràfic i ser propietat de la biblioteca.

La biblioteca podrà donar material duplicat a altres institucions o organismes.

 

Castelló de la Plana, 15 de novembre de 2019