Docimoteca de la Universitat Jaume I

06/06/2022 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Què és la docimoteca?

La docimoteca és una sala on es localitza el material psicotècnic i d'avaluació psicològica i psicoeducativa. És al mateix temps un servei i un laboratori docent on es troba el material ordenat i classificat. Disposa de personal especialitzat per a orientar els usuaris.

El conjunt del material que hi ha consisteix en tests, escales, bateries, qüestionaris, etc.,  de les diferents àrees de la psicologia i la psicopedagogia, com ara: intel·ligència, aptituds, desenvolupament, personalitat, llenguatge, memòria, percepció, neuropsicologia, rendiment, clima i organització, interessos i motivació, dificultats i trastorns, etc.També es disposa d'una xicoteta secció de proves d'avaluació no comercialitzades, que estan fora del circuit tradicional de distribució de materials psicològics i que només són publicats en revistes i llibres. A la Docimoteca també es pot trobar material d'intervenció psicològica i psicoeducativa.
La disponibilitat de tot el material de la Docimoteca es pot consultar al catàleg de la biblioteca

Entre les funcions de la docimoteca destaquen: tenir cura dels instruments d'avaluació i mentenir-los aptes per al seu ús, vetlar per la seua adequada utilització i donar suport a les pràctiques docents que utilitzen instruments d'avaluació.

La Docimoteca és un servei de l’UJI en el qual hi participen la biblioteca, els dos Departaments de Psicologia (Bàsica i Evolutiva) i el d’Educació. La direcció de les activitats és exercida per un professor/a en representació de tots ells, actualment per la professora adscrita al Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, Dra. Micaela Moro-Ipola (moro@psb.uji.es).

Per una altra banda, la biblioteca nomena un tècnic per al recolzament de totes les tasques bibliogràfiques de la Docimoteca. 

El pressupost es destina a l’adquisició i reposició de materials, així com de consumibles (fulls de respostes, quaderns…) en base a les necessitats generades per les pràctiques educatives i també per finançar la dotació d’una beca de col·laboració. Tots els anys s’obren dos períodes per sol·licitar materials per part del professorat dels departaments participants.

► Ubicació, contacte i horari

La docimoteca es troba a la planta baixa de la Biblioteca.

Adreça electrònica: docimoteca@uji.es 

Telèfon: 964 728 754

► Horari de la docimoteca

  • Dilluns i dijous: de 16.00 a 20.00 h
  • Dimarts, dimecres i divendres: de 10.00 h a 14.00 h

► Horari en periodes festius

Subjecte a l’horari de la biblioteca

► Consulta i prèstec (en periode no Covid-19)

La consulta del material s'ha de realitzar en la mateixa docimoteca. El préstec està restringit només a les persones autoritzades. Ateses les condicions especials del material dipositat, la consulta i el préstec estan subjectes a una normativa.

► Formularis d'autorització

Des dels següents enllaços podeu accedir als formularis d'autorització (documents PDF) pertinents per a la sol·licitud de préstecs de tests, autoritzacions especials i sol·licitud de material fungible per a les pràctiques docents :

► Proves agrupades per temàtiques

En aquest apartat podeu trobar, agrupades per temàtiques, algunes de les proves, programes i llibres d’avaluació psicològica i psicoeducativa disponibles a la docimoteca. No obstant això, també podeu buscar en el catàleg general de la biblioteca les proves concretes.

Ansietat Aprenentatge | Autoestima-autorealització | Cognició | Conducta | Creativitat | Depressió | Drogoaddicció | Educació especial | Educació infantil | Emocions | Escriptura | Família | Habilitats socials | Informes redacció | Intel·ligència | Lectura | Llenguatge | MotivacióNeuropsicologia | Orientació professional | Percepció | Personalitat | Psicomotricitat | Tècniques d'estudi | Trastorns de conducta alimentària | Trastorns sexuals | Treball | Violència