UJI

Espais i distribució de la col·lecció

Última modificació: 29/01/2019 | Font: Biblioteca

 

La biblioteca de la Universitat, única per a tot el campus, es troba distribuïda en dos edificis bessons (bloc A i bloc B) comunicats per un passadís central. Amb una superfície de 14.000 m2 distribuïts en set plantes, disposa de més de 2.000 llocs de lectura, 100 cabines d’estudi i quasi 600.000 volums.

 

Espais de la biblioteca i distribució de la col·lecció

 

Soterrani -1 (Dipòsit)

Col·lecció  en dipòsit tancat. Ha de sol·licitar-se en el taulell de préstec (1a planta)  

Planta 0

Planta 1 (Planta d'accés a la biblioteca)

HALL DE LA BIBLIOTECA

BLOC 1-A

 • Sala de lectura amb llibres en lliure accés (A-G) ordenats per àrees de coneixement seguint l'esquema de classificació de la Biblioteca del Congrés de Washington
 • Punt d'informació bibliogràfica: proporciona als usuaris la informació i l'assistència tècnica necessària per a una òptima utilització dels fons i serveis de la biblioteca
 • SOD (Servei d'Obtenció de Documents)
 • Reprografia
 • Temps lliure: novel·les i guies de viatge
 • CRI (Centre de Recursos d'Idiomes)
 • Pel·lícules (DVD)
 • Fotocopiadora manual
 • Sala d'exposicions
 • Cabines d'estudi 101-107

BLOC 1-B

 • Secció Bioètica (BET)
 • CEDIT (Centre Internacional del Transport). Material documental referent al Dret Internacional del Transport
 • Secció Tirant lo Blanc (ERV-TLB): espai de recursos valencians. Conveni entre Tirant lo Blanc i la Universitat Jaume I
 • Secció Galeria Octubre (FGO): conté catàlegs d'exposicions i obres relacionades amb l'art
 • Secció OCDS (espai de recursos de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat). Material documental proporcionat per la dita Oficina dividit en tres seccions: CDS, PDE i OPI
 • Secció Màster Internacional d'Estudis de la Pau (PAU)
 • Cabines d'estudi 110-125  

PLANTA 2

BLOC 2-A

BLOC 2-B

PLANTA 3

BLOC 3-A

 • Sala de lectura amb llibres en lliure accés (KKT-KZ) ordenats per àrees de coneixement seguint l'esquema de classificació de la Biblioteca del Congrés de Washington
 • Punt d'informació bibliogràfica: proporciona als usuaris la informació i l'assistència tècnica necessària per a una òptima utilització dels fons i serveis de la biblioteca  
 • 1 fotocopiadora manual
 • Cabines d'estudi 301-309

BLOC 3-B

SEMIPLANTA  4

Només llocs de lectura  

PLANTA 5

BLOC 5-A

BLOC 5-B