Préstec interbibliotecari

25/04/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Secció d’Obtenció de Documents - Préstec Interbibliotecari (SOD-PI), té com a objectiu la localització i obtenció de l’original o còpia de qualsevol mena de material documental que no es trobe a la biblioteca de la Universitat Jaume I.

La SOD-PI proporciona accés a les col·leccions de biblioteques de qualsevol lloc del món gràcies als acords de cooperació interbibliotecària.

Al mateix temps, facilita la consulta del fons documental de la biblioteca de la Universitat a les biblioteques que ho sol·liciten.


Ubicació, contacte i horari

La SOD-PI està ubicada a la sala de la 1a planta, bloc A de la biblioteca (despatx CD1108BL). Per a qualsevol consulta, l'adreça electrònica és sod@uji.es, i el telèfon 964 728 770.

 

Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 15 h

 

A la vesprada es poden arreplegar els documents en el taulell de préstec de la biblioteca.

Consulteu el catàleg de la biblioteca abans de fer les vostres comandes al Servei de Préstec Interbibliotecari.

 

ACCÉS AL FORMULARI EN LÍNIA


Qui pot accedir al SOD-PI

Tots els membres de la comunitat universitària: PDI, PTGAS, estudiantat i membres AlumniSAUJI Premium. El PDI i PTGAS han d’indicar quin departament es fa càrrec de la despesa quan fan la petició.

També en poden fer ús del servei persones externes que no formen part de la comunitat universitària sempre que es facen càrrec de les despeses econòmiques que es generen.Hi ha un límit de 20 peticions per als membres AlumniSAUJI Premium i les persones externes.

Cal donar-se d’alta com a usuari o usuària del servei


Quins documents es poden demanar?

  • Llibres (originals o còpia d’alguna part).*
  • Articles de revistes.
  • Microfilms i microfitxes.
  • Documents en format electrònic.

*Estan exclosos de préstec interbibliotecari els documents especials, que només es facilitaran mitjançant reproducció per fotocòpia o digitalització, sempre que aquesta siga possible, i no es presten, e en cap cas, els originals.

Tenen la condició d’especials els següents documents:

  • Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies i altres similars).
  • Publicacions en sèrie (revistes i altres similars).
  • Documents antics, rars i preciosos.
  • Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables.
  • Documents molt consultats, dels quals la biblioteca de la Universitat només té un exemplar.
  • Altres documents que, a criteri de la Direcció de la biblioteca, hagen de ser especialment preservats.


Condicions d’ús i consulta del material

La biblioteca de l’UJI s’atén als acords de préstec interbibliotecari de REBIUN i el Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes (BUVAL).

Els usuaris i usuàries del servei es comprometen a respectar les condicions de préstec establides per la biblioteca subministradora i les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i copyright.

 

Tipologia del document sol·licitat

Procedència

Condicions

Originals

Biblioteques universitàries

Poden obtindre's els documents en préstec d’acord amb les condicions del servei de préstec de la biblioteca que presta el document.

 

Altres biblioteques

Cada biblioteca marca les condicions de consulta dels documents. Si no està permès el préstec cal fer la consulta a la biblioteca

Fotocòpies

Qualsevol Institució

Les còpies dels documents sol·licitats es posen al servidor del sistema perquè l'usuari o usuària hi puga accedir.


Com puc demanar un document?

Per a fer una petició has d'utilitzar aquest formulari electrònic.

L’usuari o usuària pot consultar l’estat de les seues comandes entrant en el sistema GtBib; tot i això, és recomanable adreçar-se a la SOD-PI si en un termini de quinze dies no s’ha rebut cap classe de resposta a la comanda.

 

Tarifes del servei

 

Procedència

Préstec d’un original2

Còpia d’article o part de monografia

Biblioteques BUVAL
(Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes )

Gratuït

Gratuït

Biblioteques REBIUN
(Red Española de Bibliotecas Universitarias) i altres biblioteques espanyoles

8 € per volum

Gratuït

Biblioteques d’Europa
(excepte la British Library)

Entre 10 € i 15 € (segons el país)2

Al voltant de 10 € per article

British Library

26.75 € per llibre2

Consulteu-ho amb el servei

Biblioteques de la resta del món

Consulteu-ho amb el servei2

Consulteu-ho amb el servei

1 Algunes biblioteques universitaries cobren 5 € per article i cal afegir + 21% d'IVA.

2 Si el volum en préstec supera els 2 kg de pes, les despeses originades per la devolució del material per correu certificat a la biblioteca prestatària són a càrrec de la persona sol·licitant.