Préstec Interbibliotecari

08/09/2023 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Secció d’Obtenció de Documents - Préstec Interbibliotecari (SOD-PI), té com a objectiu la localització i obtenció de l’original o còpia de qualsevol classe de material documental que no es trobe a la biblioteca de la Universitat Jaume I.

La SOD-PI proporciona accés a les col·leccions de biblioteques de qualsevol lloc del món gràcies als acords de cooperació interbibliotecària.

Al mateix temps facilita la consulta del fons documental de la Biblioteca de la nostra Universitat a les biblioteques que així ho sol·liciten.


Ubicació, contacte i horari

La SOD-PI està ubicada a la sala de la 1a planta, bloc A de la biblioteca (despatx CD1108BL). Per a qualsevol consulta, l'adreça electrònica és sod@uji.es Podeu adreçar-vos al telèfon 964 72 87 67

 

Horari: de dilluns a divendres de 08:00 fins a 15:00 h

 

A la vesprada es poden arreplegar els documents preguntant al taulell de préstec de la biblioteca.

Consulteu el catàleg de la Biblioteca abans de fer les vostres comandes al Servei de Préstec Interbibliotecari.

 

ACCÉS AL FORMULARI ONLINE


Usuaris de la SOD-PI

Tots els membres de la comunitat universitària: PDI, PAS i estudiants. Els usuaris del servei, PDI i PAS, en fer les peticions hauran d’indicar quin departament es fa càrrec de la despesa.

També poden fer ús del servei persones externes que no formen part de la comunitat universitària sempre que es facen càrrec de les despeses econòmiques que es generen.

Cal donar-se d’alta com a usuari del servei


Quins documents es poden demanar?

  • Llibres (originals o còpia d’alguna part)*
  • Articles de revistes
  • Microfilms i microfitxes
  • Documents en format electrònic

*Estan exclosos de préstec interbibliotecari els documents especials, els quals sols es facilitaran mitjançant reproducció per fotocòpia o digitalització, sempre que aquesta siga possible, no prestant-se en cap cas, els originals.

Tenen la condició d’especials els següents documents:

  • Obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, catàlegs, bibliografies i altres similars)
  • Publicacions en sèrie (revistes i altres similars)
  • Documents antics, rars i preciosos
  • Documents moderns ja exhaurits i difícilment reemplaçables
  • Documents molt consultats, dels quals la Biblioteca de la Universitat només té un exemplar
  • Altres documents que, a criteri de la Direcció de la Biblioteca, hagin de ser especialment preservats


Condicions d’ús i consulta del material

La Biblioteca de l’UJI s’atén als acords de préstec interbibliotecari de REBIUN i el Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes (BUVAL)

Els usuaris del servei es comprometen a respectar les condicions de préstec establides per la biblioteca subministradora i les disposicions legals vigents en matèria de propietat intel·lectual i copyright.

 

Tipologia del document sol·licitat

Procedència

Condicions

Originals

Biblioteques universitàries

Poden traure els documents en préstec d’acord amb les condicions del servei de préstec de la Biblioteca que ens ha deixat el document.

 

Altres biblioteques

Cada biblioteca marca les condicions de consulta dels documents. Si no està permès el préstec caldrà fer la consulta a la biblioteca

Fotocòpies

Qualsevol Institució

Les còpies dels documents sol·licitats es posen al servidor del sistema perquè l'usuari puga accedir-hi.


Com demanar els documents?

Per fer les peticions cal utilitzar el formulari electrònic.

L’usuari pot consultar l’estat de les seves comandes entrant al sistema GtBib, tot i això, és recomanable adreçar-se a la SOD-PI si en un termini de 15 dies no s’ha rebut cap classe de resposta a la comanda.

 

Tarifes del servei

 

Procedència

Préstec d’un original2

Còpia d’article o part de monografia

Biblioteques BUVAL
(Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes )

Gratuït

Gratuït

Biblioteques REBIUN
(Red Española de Bibliotecas Universitarias) i altres biblioteques espanyoles

8 € per volum

Gratuït

Biblioteques d’Europa
(excepte la British Library)

Entre 10 € i 15 € (segons el país)2

Al voltant de 10 € per article

British Library

26.75 € per llibre2

Consultar amb el servei

Biblioteques de la resta del món

Consultar amb el servei2

Consultar amb el servei

1 Algunes biblioteques universitaries cobren 5 € per article i cal afegir + 21% d'IVA

2 Si el volum en préstec supera els 2 kg de pes, les despeses originades per la devolució del material per correu certificat a la biblioteca prestatària aniran a càrrec del sol·licitant