Difusió en accés obert dels resultats de la investigació

21/10/2020 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

GUIA PER ALS INVESTIGADORS:
COM DIFONDRE EN ACCÉS OBERT ELS RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS


 

► Per què difondre en accés obert?

 L'accés obert a la Universitat Jaume I

► Com publicar els resultats d’investigació per afavorir l'accés obert?

► Què s’ha de depositar en accés obert?

► Quan s’ha de depositar en accés obert?

► On i com depositar per difondre en accés obert les publicacions?

 

 ► Per què difondre en accés obert?

En els últims anys s’han multiplicat les iniciatives i la legislació que aposta per l’accés obert als resultats de la investigació per tal d’afavorir l’accessibilitat i millorar l’impacte de la investigació científica.  

 

L’accés obert a la Universitat Jaume I

Ja anteriorment, el 25 d’ octubre de 2005, la Universitat Jaume I havia signat la “Declaración de Berlín sobre el libre acceso al conocimiento de las ciencias y de las humanidades”, recolzant l’accés obert.

L’accés obert és compatible amb els drets d’autor, ja que es respectarà sempre la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i les polítiques de les editorials de les revistes científiques.

 

 ► Com publicar els resultats d’investigació per afavorir l'accés obert?

L’investigador, lògicament, es qui decideix en quina revista publicar els resultats de la investigació seguint els seus propis criteris. Es recomana tindre en compte els següents punts:

 • Prioritzar la publicació en revistes d’accés obert, és a dir, que permeten la reutilització dels continguts, generalment mitjançant una llicència del tipus Creative Commons.
 • En el cas de revistes per subscripció, transferir a les editorials de forma no exclusiva sols els drets d’explotació necessaris per a la publicació dels resultats de la investigació.
 • Comprovar al contracte o llicència que es signa amb l’editorial ( Copyright Transfer Agreement License to Publish)  el usos permesos pel que fa a la difusió.
 • En cas necessari, negociar amb l’editorial la inclusió d’una addenda al contracte o a la llicència per poder dipositar la versió final de l’article en el repositori institucional, i així complir amb la legislació vigent i els requisits de les agències finançadores.
 • En el cas que publicar en accés obert en una revista supose un cost (APC: Article Processing Charges), aquest cost es pot incloure com a despesa en el projecte d’investigació.
 • Guardar sempre la darrera versió de l’article que s’ha enviat a la revista després del procés de peer review (aquesta versió rep noms diferents: postprint author’s final draftaccepted author manuscriptaccepted version, postprint, etc.), ja que algunes editorials només permeten publicar aquesta versió en els repositoris institucionals. Aquesta versió, i la versió definitiva publicada, compleixen els mandats de la Llei de la ciència i Horitzó 2020.
   

 ► Què s’ha de depositar en accés obert?

⇒ Obligatòriament,  articles de revistes científiques.

⇒ És recomanable depositar també en accés obert: monografies, capítols de llibres, working papers, comunicacions a congressos, etc.

Respecte a la versió de l’article, es recomana la difusió del document final, és a dir, la versió editorial, en format pdf.  En cas que la política de l’editorial no ho permeta, es depositarà la versió postprint, és a dir, el manuscrit revisat i acceptat per a la seua publicació, abans de les adaptacions al format final de l’editor, o la versió preprint.

En cas d’existir períodes d’embargament, es depositarà igualment l’article en accés restringit, i la Biblioteca s’encarregarà d’obrir el text complet, acabat aquest període d’embargament.

Si per impediments legals no fóra possible dipositar el text complet, es depositarà al menys un resum ampli d’aquest.
 

 ► Quan s’ha de depositar en accés obert?

S’ha de depositar en el repositori tant prompte siga possible, entre 6 i 12 mesos des de la publicació de l’article a la revista, segons convocatòries, independentment del període d’embargament en cas d’existir. 
 

 ► On i com depositar per difondre en accés obert les publicacions?

La Universitat Jaume I disposa des de 2009 del Repositori UJI, repositori institucional que té com a finalitat arxivar i difondre tota la producció científica, docent, acadèmica i institucional de la Universitat Jaume I, a més d’altres recursos externs, de gran interès per a la investigació, com l’Arxiu Digital España- Unión Europea o la Biblioteca Digital de Castelló.

Per a dipositar la producció científica al Repositori UJI:
 

 • Enviar a biblioteca@uji.es una sol.licitud d’inclusió de la publicació en el Repositori UJI, tant prompte siga acceptada per la revista (habitualment, quan s’assigna el DOI), aportant les següents dades: autor, identificador ORCID, filiació, títol, DOI, número de la revista. En cas  de ser una publicació finançada, cal incloure també: nom de l’entitat finançadora, nom del projecte i/o acrònim i número o codi de referència
 • Biblioteca gestionarà les qüestions relatives a la propietat intel·lectual i sol·licitarà a l’investigador, en cas necessari, la versió de l’article permesa.
 • En un termini màxim de dos mesos des de l’enviament de la sol·licitud, la Biblioteca informarà a l’investigador de l’URL permanent de l’article al Repositori UJI per tal d’incloure’l en els informes de seguiment cientificotècnics ( en l’apartat de difusió dels resultats del projecte) i en les webs o xarxes socials de difusió que l’investigador utilitze.

   

Referències: