Informació pràctica del CDE

03/08/2023 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Centre de Documentació Europea (CDE) de la Universitat Jaume I forma part dels centres d'informació de la Unió Europea . La seua funció és proporcionar un accés fàcil i ràpid a la documentació comunitària, tant als universitaris com a la societat en general.

El CDE rep les publicacions i documents oficials de la UE en diversos suports, facilita informació sobre la legislació comunitaria, polítiques de la UE, concursos i oposicions, així com programes i diverses convocatòries.

Les consultes del fons bibliogràfic i documental es poden realitzar a la sala, per correu electrònic i  per teléfon.

 

 • Serveis que ofereix el CDE 
  • Consulta en sala
  • Informació bibliogràfica
  • Recerques en bases de dades de la Unió Europea
  • Altres recerques en Internet
  • Formació
  • Accés al document
  • Pràctiques d'estudiants

 

 • Fons del CDE
  Al material bibliogràfic i documental es pot accedir lliurement
  • Publicacions oficials de les institucions de la UE: monografies i periòdiques. 
  • Documents: COM, documents de les sesions del Parlament Europeu, dictàmens  i informes del Comitè Econòmic i Social i del Comitè de les Regions...
  • Jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.
  • Obres de refèrencia: catàlegs, butlletins biblogràfics, directoris, glossaris...
  • Estadístiques elaborades per l'Eurostat
  • Monografies i publicacions periòdiques especialitzades adquirides pel CDE per a completar el fons.
  • Material de divulgació: fullets i monografies gratuïts editats per la UE, mapes, videos...