Portal d'Arxiu UJI

21/02/2024 | 12/03/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Des del Portal d’Arxiu UJI es pot, a més de consultar el contingut dels diversos fons documentals conservats a l’Arxiu General, realitzar diferents gestions en línia des del mateix catàleg. El personal tècnic, de gestió, administració i serveis de la universitat (PTGAS) pot sol·licitar en préstec documents del seu propi servei; demanar còpies digitalitzades o informació.

La resta d’usuaris i usuàries (investigadors i investigadores, alumnat, ciutadania en general) poden sol·licitar cita per anar a l’Arxiu a consultar els documents buscats prèviament des de casa. També poden sol·licitar informació o compartir els resultats de les seues cerques a les principals xarxes.

 

Què pots consultar al Portal d'Arxiu?

El Portal d’Arxiu UJI conté les referències descriptives dels diversos fons documentals que tenim a l’Arxiu General, i, la còpia digital dels documents que han estat digitalitzats. Concretament:

⇨ Fons Universitat Jaume I: El PTGAS de l’UJI pot consultar la documentació de la seua unitat administrativa que ha estat transferida prèviament a l’Arxiu General. Progressivament, a mesura que els terminis legals de consulta ho permeten, aquesta informació s’anirà fent pública.

⇨ Col·legi Universitari de Castelló (CUC). Recull una part de la documentació generada al llarg de la seua existència, entre 1969 i 1991. La resta es conserva a l’Arxiu Històric de la Universitat de València, institució de la qual formava part. Entre altres documents, es poden consultar: programes d’assignatures, actes de reunions, publicacions, memòries d’activitats, expedients d’alumnes… Es pot consultar per qualsevol persona, d’acord amb el Reglament de l’Arxiu i respectant sempre la normativa vigent.

⇨ Escola de Magisteri de Castelló. Conté la documentació generada per les diferents institucions d’educació superior de Castelló dedicades a la formació del professorat entre 1900 i 1991: Escola Normal del Magisteri Primari, Escola Normal de Mestres, Escola Universitària de Professorat d’EGB. També és d’accés públic, respectant sempre la normativa. Es pot consultar, entre altres documents: expedients d’alumnes i de personal, relació de professors, reunions dels òrgans de govern, correspondència…

⇨ Fons Soler i Godes. Es pot consultar per qualsevol persona. Està format per documents i material divers del mestre Enric Soler i Godes (1903 -1993). A partir de l’obra de Soler i Godes, el fons recull també la documentació procedent del moviment de renovació pedagògica al llarg de la seua evolució històrica que, des de la dècada dels seixanta, amb diferents denominacions (ACIES; Moviment Cooperatiu d’Escola Popular, etc.), perseguia el mateix objectiu: formar el professorat en la pedagogia Freinet i en les noves tècniques educatives i el foment de l’escola en valencià.

⇨ Memòria Històrica de l’Educació a Castelló. És un fons d’accés públic que conté entrevistes a mestres jubilats dins el projecte: Memòria històrica de l’Educació, amb la finalitat de revalorar el fet educatiu de l’escola castellonenca.

⇨ Centre de Recursos de Didàctica de les Matemàtiques Guy Brousseau. Conté documents, material didàctic, estudis i publicacions sobre didàctica de les matemàtiques, procedents del Centre d’Observation pour la Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques (COREM) de l’Université de Bordeaux (França). Més informació sobre la consulta d’aquest fons.

⇨ Expedients sumaríssims de la província de Castelló. Qualsevol persona pot consultar informació dels expedients dels procediments judicials, concretament, de judicis sumaríssims, instruïts pel Tribunal Militar Territorial 1r, de Castelló, durant la Guerra Civil i la postguerra, els originals dels quals es conserven al Archivo Histórico de Defensa.

 

Vídeos Explicatius

Com cercar informació al Portal d'Arxiu UJI?

 

 

Com accedir al Portal d'Arxiu UJI? 

 

 

Com sol·licitar la consulta de documents a la sala de l'Arxiu General?

 

 

Com sol·licitar el préstec i còpies de documents de l'Arxiu General?

 

 

 

Per a més informació, contacteu amb l'Arxiu UJI