Arxiu General de la Universitat Jaume I Serveis per a la Investigació

20/02/2024 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 L'Arxiu de la Universitat Jaume I ofereix els següents serveis per als investigadors: 
 

 

Consulta de documents

L'accés a la documentació està permesa a tota la comunitat universitària i a investigadors externs, sempre respectant els nivells de confidencialitat i d'accessibilitat que estableix la normativa vigent.

Accés al catàleg en línia de l'Arxiu

Per a la consulta en l'Arxiu, demanar cita prèvia a través del Portal d'Axiu UJI o enviant un correu electrònic a arxiu@uji.es indicant data i horari preferibles dins l'horari de consulta: de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. Es rebrà confirmació per part de l'Arxiu.

 

Fons documentals

 

Fons de la Universitat Jaume I

Reuneix la documentació produïda per la Universitat des de 1991. Com que és un fons obert, la major part de la documentació és d'accés restringit a les unitats administratives productores.
Es pot fer una primera aproximació al contingut a través del quadre de classificació.

Fons del Col·legi Universitari de Castelló

Recull la documentació generada per aquesta institució al llarg de la seua existència, entre 1969 i 1991. El Col·legi Universitari de Castelló va ser creat amb la finalitat de dotar d'estudis de formació superior la ciutat de Castelló. Al principi estava dirigit per un Patronat, i posteriorment va passar a dependre de la Universitat de València. Per tant, una part de la documentació es conserva a Castelló, i l'altra, a l'Arxiu Històric de la Universitat de València.

Entre altres documents, es poden consultar: programes d'assignatures, actes de reunions, publicacions, memòries d'activitats, expedients d'alumnes, documentació del professorat…

Fons de Magisteri de Castelló

Conté la documentació generada per les diferents institucions d'educació superior de Castelló dedicades a la formació del professorat entre 1900 i 1991: Escola Normal del Magisteri Primari, Escola Normal de Mestres, Escola Universitària de Professorat d'EGB.

Entre altres documents, es poden consultar: expedients d'alumnes i de personal, relació de professors, reunions dels òrgans de govern, correspondència...

Fons Soler i Godes

El Fons Soler i Godes està format per la documentació, llibres i material divers del mestre Enric Soler i Godes (1903 -1993). A partir de l'obra de Soler i Godes, el fons recull també la documentació procedent del moviment de renovació pedagògica al llarg de la seua evolució històrica que, des de la dècada dels 60, amb diferents denominacions, perseguia el mateix objectiu: formar el professorat en la pedagogia Freinet i en les noves tècniques educatives i el foment de l'escola en valencià.

La biblioteca de Soler i Godes es pot consultar a través del catàleg de la biblioteca.

L'arxiu de Soler i Godes conté documentació de tipologia variada: exemplars del periòdic escolar Sembra, i les seues planxes de linòleum, altres periòdics escolars que els alumnes de Soler i Godes intercanviaven amb altres escoles, i escrits i articles de premsa d'Enric Soler i Godes. D'altra banda, es poden consultar recursos pedagògics, estades de mestres o memòries d'activitats de l'Associació Espanyola de la Correspondència i la Impremta a l'Escola (ACIES), entre 1974 i 1977, i el Moviment Cooperatiu d'Escola Popular (MCEP), entre 1977 i 2000.
Una selecció d'aquest material s'ha digitalitzat i es pot consultar en el repositori UJI, Fons Enric Soler i Godes.

S'han publicat diversos llibres amb la documentació del Fons Soler i Godes

Per a les activitats de difusió d'aquest fons es treballa en col·laboració amb la Fundació Càtedra Soler i Godes.

Expedients sumaríssims de la província de Castelló

Es poden consultar les còpies digitals dels més de 13.000 expedients de procediments judicials, concretament, de judicis sumaríssims, instruïts pel Tribunal Militar Territorial 1r, de Castelló, durant la guerra civil i la postguerra, els originals dels quals es conserven a l'Archivo Histórico de Defensa.

La consulta d’aquests expedients està oberta a investigadors i ciutadans per a l’estudi i la investigació, i per al coneixement d’afectats i familiars dels encausats.

Fons del Centre de Recursos de Didàctica de les Matemàtiques Guy Brousseau

Conté documents, material didàctic, estudis i publicacions sobre didàctica de les matemàtiques, procedents del Centre d'Observation pour la Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (COREM) de l’Université de Bordeaux (França). Es treballa en col∙laboració amb l’Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) de l’UJI. 

El CRDM-GB posa aquest fons a disposició d'investigadors interessats mitjançant la consulta en una sala de la biblioteca dels documents originals, i la consulta en línia dels materials que progressivament es van digitalitzant a:

Es pot consultar tota la informació a la pàgina web: CRDM-Guy Brousseau

Suport a la investigació i docència

El personal docent i investigador de la Universitat té a la seua disposició l'Arxiu com a suport per a la docència, l'estudi i coneixement de tipologies documentals, gestió de documents, recursos arxivístics, etc., mitjançant classes pràctiques, visites...
També es realitzen i supervisen les pràctiques d'alumnes, on els estudiants aprenen els procediments que comporta la gestió de la documentació.
A més, es proporciona suport tècnic i bibliogràfic per a la recerca a partir del fons existent.

Podeu dirigir les vostres consultes concretes a arxiu@uji.es