Qualitat i certificació

02/05/2016 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Biblioteca de l'UJI es converteix en la primera certificada per AENOR

 

AENOR ha concedit a la Biblioteca de la Universitat Jaume I el certificat de Registre d'Empresa, amb data 18 de maig de 2004, que evidencia la conformitat del sistema de gestió de la qualitat de la Biblioteca amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2000.


Aquesta iniciativa, desenvolupada pel Vicerectorat d'Assumptes Econòmics i Planificació Universitària, pel Vicerectorat de Qualitat Educativa i Harmonització Europea i pel Vicerectorat de Promoció Científica i Tecnològica, posa de manifest el compromís amb la millora de la prestació de serveis mitjançant la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat a la Biblioteca.


Aquest sistema comprèn els principals processos que afecten l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració i serveis a la Biblioteca de la Universitat Jaume I. Concretament, l'abast del certificat és el dels serveis d'adquisicions, arxiu, consulta, tant en sala com en xarxa, i préstec de material documental en la totalitat de les seccions que comprèn la Biblioteca (Arxiu, Centre de Documentació Europea, Hemeroteca, etcètera). El propòsit en la gestió de la qualitat dels processos de l'UJI és la millora contínua de la satisfacció dels usuaris amb els serveis prestats, de la satisfacció de les persones que presten el servei i de la satisfacció dels proveïdors amb el sistema, amb la qual cosa s'aconsegueix el propòsit general de la millora contínua dels serveis que ofereix la Universitat Jaume I.