Normatives, resolucions i criteris

21/10/2020 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Marc de govern de bones pràctiques en la gestió del procés tecnològic en la Universitat

Este marc de govern defineix la coordinació del procés de canvi dels actius de la Universitat, mesurant l’impacte de qualsevol decisió en l’àmbit de les TI que puga afectar els actius i les disposicions que els regulen.

Criteris per al tractament de dades personals en activitats acadèmiques

Aquests criteris apliquen a les activitats presencials de aula, online, practiques externes, i treballs finals de grau y master. Se inclouen en la guia docent de cada assignatura.

Criteris per al tractament de dades personals en tesis doctorals, TFM i TFG

La realització de tesis doctorals, treballs finals de Grau (TFG) o treballs finals de Màster (TFM) pot comportar, en ocasions, el tractament de dades referides a persones físiques identificades o identificables. El tractament d’aquestes informacions ha de fer-se d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Procediment de creació de tractaments amb dades de caràcter personal per part dels grups d'investigació

Correspon avaluar i fer el seguiment dels projectes d’investigació científica que es realitzen a la Universitat Jaume I, a la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar Animal. En particular, aquells que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

Resum normatiu en matèria de seguretat dels sistemes d’informació

Aquest resum normatiu recull el que s’establia en les “Normes d’ús de la xarxa informàtica de l’UJI” i les “Normes d’ús dels mitjans informàtics de la Universitat Jaume I” així com el que es disposava en els “Criteris de cessió dels espais WWW a l’UJI”. Se completa a més amb algunes qüestions derivades de la implantació del sistema de gestió de la seguretat de la informació.

Resolució d'aprovació de la política de galetes

RESOLUCIÓ, de 8 d’abril de 2016, del Rectorat de la Universitat Jaume I per la qual s’aprova la política de galetes a aplicar en els serveis web de la Universitat Jaume I.

Llicències aplicades al programari desenvolupat per la Universitat Jaume I

Resolució, de 4 de novembre de 2013, del Rectorat de la Universitat Jaume I relativa a les llicències que s’apliquen al programari desenvolupat per la Universitat Jaume I i les condicions en què es pot distribuir aquest

Gravació audiovisual de les sessions d’òrgans col·legiats

Resum de la legislació vigent i normativa que empara la gravació de sessions d'òrgans col·legiats a la Universitat Jaume I de Castelló, amb recomanacions de com complir correctament les obligacions legals en matèria de protecció de dades i privacitat.

Gravació audiovisual i difusió de les defenses de tesi doctoral en línia

Resum de la legislació vigent i normativa que empara la gravació i difusió de defenses de tesi doctoral a la Universitat Jaume I de Castelló, amb recomanacions de com complir correctament les obligacions legals en matèria de protecció de dades i privacitat.

Informació d'activitats de tractament de dades personals en la monitorització i gravació de les proves d’avaluació en línia

Informació d'activitats de tractament de dades personals en la monitorització i gravació de les proves d’avaluació acadèmiques en línea que han de coneixer els interessats abans de la realització de la activitat d'avaluació.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI