Criteris per a la comunicació de dades acadèmiques als pares, mares i tutors legals

24/11/2021 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Quan es demane l’accés a qualificacions de l'estudiantat de la Universitat Jaume I per part de persones diferents de l’afectat, s’aplicaran els criteris establerts en l'article 28 del Reglament de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals de l'UJI.

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI