Criteris per a la comunicació de dades personals de les quals és responsable la Universitat a grups d’investigació

23/11/2021 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La comunicació a grups d'investigació de dades personals de les quals siga resonsable la Universitat Jaume I es regirà per les condicions que indica el Reglament de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals de l'UJI a l'article 30.

Informació proporcionada per: Secretaria General