Criteris per al tractament de dades personals en tesis doctorals, TFM i TFG

23/11/2021 | OIATI
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La realització de tesis doctorals, treballs finals de Grau (TFG) o treballs finals de Màster (TFM) pot comportar, en ocasions, el tractament de dades referides a persones físiques identificades o identificables. El tractament d’aquestes informacions ha de fer-se d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en particular, amb el que disposa el Reglament de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals de l'UJI als articles 32 i 33.

 

Informació proporcionada per: Oficina d’Innovació i Auditoria TI